DÅP
DÅP

Publisert 22. mars 2013 av Edvin Bratli

 

 

 

Gratulerer med den nyfødte og hjertelig velkommen til å døpe barnet!

 

En stund etter fødsel vil dere motta invitasjon til dåp fra den menigheten der dere hører til, basert på hvor dere har folkeregistrert adresse. 

 

Dersom den ene eller begge foreldre selv er medlemmer av Den norske kirke, har barnet fra fødselen av status som "tilhørende" Den norske kirke. Ved dåpen blir barnet medlem. Hvis man ikke døper barnet, vil det slettes fra det kirkelige registeret når det fyller 18 år.

 

Les mer om medlemskap i Den norske kirke

 

På den enkelte hjemmesiden til våre 25 menigheter i Bergen kommune, har vi lagt tilrette for at dere selv kan finne mulige søndager med dåp og sende inn forespørsel. Dere kan sette opp flere valg, i prioritert rekkefølge.

Skjemaet kan sendes inn flere ganger, slik at dere kan oppdatere innholdet, med f. eks. faddere.

 


Om registrering av dåp:
 1. Vi anbefaler at dere døper barnet i den menigheten der dere bor. Her vil barnet i årene som kommer få invitasjon om å ta del i menighetens lokale trosopplæringstilbud. Ønskes dåp i Haakonsvern kirke ta direkte kontakt med prestekontoret på Håkonsvern, tlf 55 50 28 21.


 2. Ønsker dere å døpe barnet i en kirke som ligger utenfor Bergen kommune, må dere ta kontakt med Kirketorget på tlf 55 59 32 10.


 3. Fadderne må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp, og være fylt 15 år.

 

Gå til skjema for registrering av dåp

 

I kirkene i Bergen er dåp de aller fleste søndager en del av gudstjenesten. Den norske kirke har god informasjon om dåpshandlingen, forberedelser, dåpsliturgien og det å være fadder. Det vil være nyttig å se hva som står der: Den norske kirke.

 

 

Kontakt oss om dåp:

Det er Kirketorget som organiserer det administrative i forbindelse med dåp.

Telefon: 55 59 32 10 (08.00 - 14.30)
Epost: kirketorget@bergen.kirken.no
Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen
Sentralbord: 55 59 32 00
Om dåpen:
Dåp og bekjennelse
Åpningsordene i dåpsliturgien framhever dåpen som en gave, som løfte og som inngang til fellesskap både lokalt og globalt. Før selve dåpshandlingen ber presten foreldre og faddere om å reise seg. Deretter blir det sagt hva som er foreldrenes og faddernes spesielle oppgave. Deretter reiser alle i kirken seg og bekjenner den kristne tro. En voksen dåpskandidat blir spurt om han eller hun sammen med den kristne menighet vil bekjenne forsakelsen og troen som de blir døpt til. Den trosbekjennelsen som blir brukt, ble utformet allerede på 300-tallet, og brukes hver søndag i kirker over store deler av verden.

Tradisjoner gir trygghet
Etter trosbekjennelsen helles dåpsvannet i fatet på døpefonten. Noen steder får én i dåpsfølget hjelpe til med det. Mange steder er både døpefont og dåpsfat gammelt. Det kan gi en spesiell opplevelse av trygghet og tilhørighet når den nye generasjon bli døpt fra det samme dåpsfatet som ble brukt da eldre familiemedlemmer ble døpt.

Korstegn og hilsen
Presten spør om navnet til barnet (eller nevner den voksnes navn). Deretter tegner presten et kors over brystet til barnet og leser en hilsen som ble brukt i den gamle israelittiske gudstjenesten: ”Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid”.

Når presten spør om foreldre og faddere ønsker at barnet skal bli døpt er det den som bærer som skal svare. Selve dåpen skjer når presten øser vann tre ganger over hodet til barnet eller den voksne, i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

Etter dåpshandlingen legger presten hånden på hodet til den døpte. Dette er med på å understreke den døptes nærhet til Gud og er en handling Jesus har lært oss. Dåpshandlingen avsluttes med en takk til Gud for gavene og løftene i dåpen.

Oppdrag fra Jesus
Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham og følge ham. Ved barnedåp kommer dette tydelig fram i den ene teksten som blir lest om Jesus som tar barna inn til seg og velsigner dem (Evangeliet etter Markus 10,13-16). Etterfølgere til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv. Den andre bibelteksten som blir lest handler om dette (Evangeliet etter Matteus 28,16-20).