VIGSEL
VIGSEL

Publisert 22. februar 2017 av Edvin Bratli


Informasjon om vigsel - hjelp til planlegging

Orientering om musikk ved vielser i kirkene i Bergen

Musikkforslag med lydklipp

Papirer som må sendes inn

nyttbryllup660.jpg        Bryllup er kjærlighetens fest. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen og i gode og onde dager resten av livet. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftene blir gitt med vitner til stede.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Et bryllup i kirken kan være påkostet eller helt enkelt. Brudefolkene kan være unge eller godt voksne. De kan feire dagen med familie, slekt og venner.

De kan si ja til hverandre med bare prest og forlovere til stede. Stort eller lite bryllup – i kirken legges livet fram for Gud med bønn om velsignelse.


Kostnader

Hvis en eller begge som skal vies er bosatt i den menighet vigselen skal foregå, påløper det ingen kostnader.

 

Hvis ingen av dere bor i menigheten eller innenfor prostiet menigheten ligger i, skal det betales honorar for prest. Dette ordnes av prest og Bjørgvin bispedømmekontor, som er prestens arbeidsgiver. Kr. 3.500.-

 

Hvis dere bor utenfor Bergen kommune vil det også komme kostnader for leie av kirke og betaling av lønn til organist og kirketjener. Dette ordnes av Bergen kirkelige fellesråd, som er arbeidsgiver for disse. For tiden kr. 4.683.-

 

Hvis du ønsker å leie en av våre kirker for vielse, selv om du ikke er medlem, ta kontakt med Kirketorget. Kirketorget avklarer med den aktuelle menigheten om dette er mulig. Pris for leie av kirke, organist og kirketjener er kr 6234,- Pris for prest fra Den norske kirke er kr 3500,-

 

Kostnadene gjelder både ved vielser og for forbønn ved borgerlig inngått ekteskap.

Følgende menigheter tar også en avgift for å dekke noen kostnader (kan bli endret):

  1. Bergen domkirke/Mariakirken/Johanneskirken/Nykirken (for dem som ikke er bosatt i menigheten) kr. 1 000,-
  2. Birkeland kirke (for alle) kr. 200,-
  3. Storetveit kirke (for dem som ikke er bosatt i menigheten) kr. 800,- (for dem som bor i menigheten) kr. 300,-
  4. Sandvikskirken (for dem som ikke er bosatt i menigheten) kr. 1 000,-
  5. Årstad kirke (for alle) kr. 400,-
  6. Åsane kirke og Åsane gamle kirke (for alle) kr. 200,-