Musikeren skaper kulturkirke
Musikeren skaper kulturkirke
MUSIKK: Carsten Dyngeland bruker vekselsvis flygelet og orgelet.

Publisert 30. april 2013 av Tor Kristiansen

Jazzmusikeren Carsten Dyngeland har spilt på mange festivaler og utallige scener over hele Norge. Nå gir han ekstra liv til kirkemusikken i Bergen.

–Taket kan løfte seg når ulike klanger fyller kirkerommet. Jeg ønsker å gjøre Bønes kirke til en kulturkirke. Her er en positiv livsutfoldelse mange verdsetter, sier Carsten Dyngeland.

Tirsdag 7. mai kalte han igjen inn til Tirsdagskonsert  i Bønes kirke. Denne gangen haadde han med seg Sigurd Ulveseth på kontrabass og sangeren Tor Endresen.

Tent av Crouch

Han føler seg hjemme både ved orgelkrakken og flygelet i kirken og angrer nesten litt på at han ikke ble kirkemusiker tidligere.

–Gospelmusikken tente meg i unge år. Jeg hadde en utrolig konsertopplevelse med Andrew Crouch i Grieghallen. Dette vil jeg og drive med tenkte jeg, forteller Carsten Dyngeland.

Han var konfirmant i Fana kirke og ledet tidlig ungdomskoret i pinsemenigheten Sion. Hjemme hadde han en mor som sang mye og en far som spilte klaver og orgel. Dessuten husker han klassestyreren på barneskolen som alltid sang.

Carsten kjøpte seg piano og lærte å spille etter gehør. Han var selvlært før han begynte på musikklinjen på Bergen Lærerhøgskole. I den tiden var det jazzmusikerne Dag Arnesen og Stein Bakke, samt de klassiske pianistene Else Erstad og Jan Henrik Kayser som underviste ham.

Kirkejobb ga mersmak

–Levebrødet mitt ble etter hvert jazz, blues og soul. Jeg var kapellmester for et ni mann stort orkester med blåseseksjon. Vi spilte over hele landet. Jeg minnes min første jobb på Nattjazzen i 1981. Etter hvert ble det mest spilling med en trio og en kvartett, forteller Carsten Dyngeland.

Sin første jobb som organist hadde han da han gjorde militærtjeneste på Haakonsvern. Han spilte fast på gudstjenestene i kirken og dirigerte Marinens korps. Sommeren 2000 var han vikar som organist i Storetveit og Landås kirker. Det ga mersmak.

–Jeg var nok litt trett av utelivsbransjen, sene spillejobber og det å reise rundt i hele landet mye av tiden. Dessuten er jeg glad i klangen i kirkerommet og det liturgiske, forteller Carsten.

Som organist i Bønes kirke bruker han både orgel og flygel. Han har levd med improvisasjonens kunst hele livet og kan det med å skape høytid når det trenges. Menigheten er glad i sin organist og verdsetter at han ofte trekker gamle musikerkolleger med på arrangement i kirken.

Rom for variasjon

Han har hele tiden lært mye av andre musikere. Når det gjelder kirkemusikk, trekker han foruten de vi har nevnt, frem Magnar Mangersnes, Knut Helbekkmo, Tor Grønn og Ivar Rutledal. Full stilling som kirkemusiker har han ikke, men han er også knyttet til Steinerskolen på Skjold og har tid til noen småjobber i tillegg.

Musikk av god kvalitet, uavhengig av genre er velkommen i høymessen.

 Da biskopen gjestet oss nylig, preget kammerkoret og Bach den første delen av messen, mens gospelkoret slapp til i den andre delen. Kirken er åpen sju dager i uken og her er stort rom for variasjon. Her tjener jeg både Gud og fellesskapet. Vår oppgave er å medvirke til positiv livsutfoldelse, og bygge inkluderende fellesskap, sier Carsten Dyngeland.