Musikk

Publisert 13. januar 2014 av Svein Olav Hannisdal

Musikkeksempler

 

Musikkforslag ved vielser

Vi gjør oppmerksom på at all musikk må avtales med organisten i god tid før vielsen

 

Noen utvalgte bryllupsmarsjer:

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Bryllupsmarsj fra «En midtsommernattsdrøm»

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Allegro Maestoso

Johann Sebastian Bach: Preludium i Ess-dur

Richard Wagner: Brudekor fra «Lohengrin»

Rikard Nordraak: Purpose

John Stanley: Trumpet voluntary

Jeremiah Clarke: Prince of Denmark’s March (Trumpet Voluntary)

Henry Purcell: Trumpet Tune

Trad: Brudemarsj frå Seljord/Telemark

Trad: Brureslått frå Øre

Jan Magne Førde: Bruremarsj

Sigmund Skage: Brudlaupsmarsj

Johan Varen Ugland: Bryllupsintrada

 

Denne tjenesten tilbys av Bergen Kirkelige Fellesråd. Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO. Uautorisert lenking, fremføring eller kopiering er ulovlig.

Innspilt av Hallgeir Øgaard, Arna kirke

 

Noen utvalgte solosanger:


The Rose
You raise me up
Han vil vera med dykk alltid (654)
Å Gud, velsigna desse to (652)
Din hånd i min (E.Skeie/S. Skeie)
Mitt hjerte er ditt (Ferlin/Prøysen/Holmsen)
Jeg elsker dig (Grieg)
Noen utvalgte salmer:
734: Guds kjærleik er som stranda og som graset
1: Herre Gud, ditt dyre navn og ære
651: Kjærlighet fra Gud
655: Guds godhet sang i sinnet
666: Å leva, det er å elska
281: Hellig, hellig, hellig
233: Kjærlighet er lysets kilde
309: Lovsyng vår Herre
415: Alltid freidig når du går
532: Guds kirkes grunnvoll ene
670: Til kjærleik Gud oss skapte
643: Du som veien er og livet
48: Deilig er jorden
844: No livnar det i lundar
845: Så grønn en drakt, så rik en duft
801: Nå er det morgen (Morning has broken)
240: Måne og sol
197: Deg være ære
489: Blott en dag


Dette er salmenumrene i den nye salmeboken fra 2013. Mange av salmene vil stå i de
«gamle» salmebøkene under andre numre.