Kirkeakademiets program våren 2017
Kirkeakademiets program våren 2017

Publisert 16. januar 2017 av Tor Kristiansen

Tre møter står på programmet i Bjørgvin kirkeakademi denne våren. Først ut er professor Gunnar Breivik. 1. februar snakker han om «Idrettsheltene – moralske forbilder?»

Gunnar Breivik er tidligere rektor ved Norges Idrettshøgskole. Han har i sin forskning vært mye opptatt av verdier og etiske dilemmaer innen både breddeidrett og toppidrett. I Bergen drøfter han etiske utfordringer knyttet til profesjonalisering og kommersialisering.

Møtet holdes på Litteraturhuset og begynner klokken 19.00 onsdag 1. februar. Inngang kroner 100 (50 for studenter). Medlemmer betaler halv pris.

«Erfaringer med eutanasi og legeassistert selvmord – hvor går veien videre?» er tema for Lars Johan Materstvedts foredrag på Litteraturhuset 22. februar klokken 19. Han er professor i filosofi og medisinsk etikk ved NTNU i Trondheim og har studert lovgivningen og den faktiske utviklingen i Europa, USA og Canada. Overlege Sebastian von Hofacker, som har ansvar for mennesker med livstruende sykdom på Haraldsplass, deltar på møtet.

«Hva er et barn i vår tid?» er emnet for Eivor Andersen Oftestads foredrag på Litteraturhuset onsdag 22. mars klokken 19. Hun er forsker i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet og har nylig gitt ut boken «Vi lager barn. Reproduksjon gjennom 500 år.»