Åpnet «Navnet minnelund» i Fana
Åpnet «Navnet minnelund» i Fana
NYTENKNING: Julie Andersland åpnet den nye minnelunden.

Publisert 01. februar 2017 av Tor Kristiansen

Fana bydel har nå fått sin første «Navnet minnelund». Byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland, V, foretok den høytidelige åpningen. Hun har også ansvar for kirker og gravplasser.

– Vi snakker ikke så mye om våre gravplasser, med å sikre byens innbyggere verdige rom for sorg, er en av de eldste kommunale tjenester. Vi har nå fått en flott «Navnet minnelund» ved Fana kirke. Den representerer en viktig retning i vår gravferdskultur der vi legger til rette for ulike muligheter for bergenserne når de vil gravlegge sine kjære, sa Julie Andersland.

Navnet minnelund skiller seg fra anonyme urnegraver ved at en har navnet til avdøde på et skilt på minnesmerket. De pårørende kan også være til stede ved urnenedsettelsen. Hver urnegrav i den navnete minnelunden er på 50 x 50 centimeter. Det vil koste 3060 kroner å få plass der. Da betales det for navneskilt, rydding og beplantning i 20 år.

Enklere

Noen ønsker familiegrav eller egen grav å gå til som de kan stelle selv eller betale for årlig stell av. Andre ønsker enklere løsninger.

– En «Navnet minnelund» symboliserer enkelhet, men og fellesskap. Her kan flere sette ned blomster på et felles minnesmerke, påpekte Julie Andersland.

Det er landskapsarkitekt Frode Røynesdal i Akasia som har planlagt og tegnet den nye minnelunden. Her er en stor stein hentet fra Masfjorden. Den er rammet inn i syrefast stål og murt ned i bakken. To store glassplater er plassert på hver side av steinen. Der er det laget hull for å skru fast navneskilt for de som har sin urne på det nye feltet. Totalt er det plass til 80 navneskilt på hver side av minnesteinen.

– Vi har også plassert blomstervaser i lakkert metall ved foten av minnesteinen. Sylinderhylsene er plassert i cortenstål, samme type stål som er benyttet på Grieghallen. Rusten danner på mange måter en beskyttende hinne rundt metallet. Dette skal være pent, holdbart og varig, sier Frode Røynesdal.

Verdighet

– Det er en verdighet over en gravplass. Her oppfører vi oss annerledes enn på Brann stadion. Her er det åpent, rent og pent og vi møter gravene med verdighet. Nettopp «verdighet» forteller oss også noe om våre verdier. Mennesker er verdifulle og vi møter de som har gått bort, med respekt, sa kirkeverge Asbjørn Vilkensen under åpningen av minnelunden.

– Jeg er glad for at Bergen kirkelige fellesråd kan tilby denne gravleggingsformen og håper minnelunden blir god og tjenlig for de som bor i Fana, sa gravplassjef Inghild Hareide Hansen.

Også den nye prosten i Fana, Kristin Litlere, kommunalpolitiker Eivind Hermansen, H, leder av kulturavdelingen i Bergen kommune William Hazell og Frode Mikkelsen, leder i Virke Gravferd Vest, var til stede under åpningen.