Første kvinnelige prost i Bergen innsatt i Fana
Første kvinnelige prost i Bergen innsatt i Fana
NY PROST: Biskop Halvor Nordhaug innsatte Kristin S. Litlere som prost i Fana.

Publisert 06. februar 2017 av Tor Kristiansen

Mange var møtt frem til Fana kirke da den nye prosten Kristin Sævik Litrere ble innsatt i tjeneste av biskop Halvor Nordhaug sist søndag. Den nye prosten kommer fra soknepreststilling i Fridalen menighet der hun har vært en årrekke.

Sist søndag ble hun takket av i menigheten, der det var rene folkefesten med hundrevis av mennesker som ville takke henne for innsatsen der.      – Dette har vi ventet lenge på! Du er hjertelig ønsket og ansatt av bispedømmerådet, sa biskop Halvor Nordhaug i Fana kirke i sin hilsen.

  – Din oppgave som prost er å få prestene til å lyse, hjelpe dem i jobben, se den enkelte prest og inspirere dem til å gjøre en god jobb. Det er prosten sin oppgave å legge til rette for at det blir et godt samarbeide mellom prestene og de andre ansatte i menighetene, sa biskopen.

Under gudstjenesten deltok og et felleskor fra menighetene i prostiet under ledelse av kantor Jan Røshol. Kantor Ottar Erling Arnestad medvirket på orgel.

Mange hilsner

Etterpå var det kirkekaffe på menighetshuset i Fana, der mange fulgte med over fra kirken. Kirkeverge Asbjørn Vilkensen hilste den nye prosten velkommen fra Bergen kirkelige fellesråd og alle de andre ansatte som ikke er prester. Han pekte på at fellesrådet og prostene har et godt samordningsorgan der en møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer. Han håpet på et godt samarbeide med den nye prosten i Fana og gratulerte med dagen.  

Også domprost Jan Otto Myrseth bar fram hilsen til den nye prosten i Fana. Han nevnte flere gode egenskaper ved den nye prosten, ikke minst hennes egenskaper som å være vert, være gjestfri og vise omsorg, som hun fikk god bruk for i tiden i Fridalen.

Fellesskap

– Det er jeg sikker på at du vil ta med deg her i Fana og. Du er flink til å gi en god opplevelse ved å gi medarbeidere og mennesker tilhørighet.  Du møter de med varme og gir mennesker en følelse av at de tilhører et felleskap.  Det andre jeg vi trekke frem er at du er en god trener, en trener som inspirer folk til å yte sitt beste, at de finner sin plass og at de spiller hverandre gode, sa prost Jan Otto Myrseth.  

Sokneprest Gunnar Nesse hilste den nye prosten velkommen fra de andre prestene i prostiet og staben i Fana der prosten har kontorfellesskap med Fanastaben.

– En prost kan ofte føle seg ensom og selv om prosten er mye på farten, er det godt å ha et hjem og en stab å være med i, sa Nesse som ønsket velkommen i stabsfelleskapet. Nesse pekte også på at vi nå skrev historie med å få den første kvinnelige prosten i Bergen.

TEKST OG FOTO: GEIR MØLLER

HÅNDTRYKK: Mange ville hilse på den nye prosten.