Plass til nye graver på Solheim i syv år til
Plass til nye graver på Solheim i syv år til
RYDDET: Gamle graver med karmer av betong er fjernet. Nå kan feltet brukes på nytt igjen.

Publisert 06. februar 2017 av Tor Kristiansen

Arbeidet med å slette gamle graver og gjøre plass til nye er kommet godt i gang på Solheim gravplass.

– Bare takket være det som nå er gjort, har vi plass nok på Solheim til nye graver i minst syv år til. Det er jeg glad for, sier gravplassjef Inghild Hareide Hansen i Bergen.

Gamle graver med tykke karmer av betong rundt hver grav har lenge skapt problemer på enkelte felt på Solheim. Det har ikke vært mulig å bruke vanlige gressklippere her. Alt gress måtte slås for hånd med kantklipper. Nå er karmene fjernet.

– Gravminnene til gravene som skal bestå, blir stående. Noen sokler er byttet ut av sikkerhetshensyn. Ryddingen av feltene gjør at arbeidet til gartnerne blir mye enklere i fremtiden. Her vil vi spare mye tid, sier Anders Vik, fagleder for Landskapsdriftsavdelingen i Akasia.

Han opplyser at muren mot hovedveien skal spyles og at det skal lages ny vei med kantstein langs muren. Da vil det bli vakrere å vandre på gravplassen.

Det er D-feltene og E-20 som er ryddet. Arbeidet fortsetter i år. Feltene vil bli tilsådd med gress i mars-april.

–I første omgang får vi plass til 100 nye graver. Når de neste feltene er ryddet, vil vi ha plass til å gravlegge på Solheim kirkegård i syv år til, sier Inghild Hareide Hansen.

NY VEI: Maskinfører Geir Helge Johnsen i Akasia gjør klar til å legge kantsteiner langs veien.