Frigjørende budskap
Frigjørende budskap
KANTATE: Fremføringen av Bachs kantate gjorde inntrykk.

Publisert 06. mars 2017 av Tor Kristiansen

Domkirken i Bergen var stappfull under festgudstjenesten i anledning reformasjonsjubileet. Et par hundre mennesker måtte stå.

– Hver søndag feirer vi Guds nåde i kirken vår. Denne søndagen er Martin Luthers gjenoppdagelse av nåde sentrum for vår feiring, sa domprost Jan Otto Myrseth da han ønsket velkommen til høymessen.

Bergen Domkor under ledelse av Kjetil Almenning med solister og et orkester som spilte på gamle instrumenter, fremførte Johann Sebastian Bachs kantate «Ein feste Burg ist unser Gott».

– Gud er vår tilflukt og vår styrke, en venn i nød og alltid nær. Ordene fra Salme 46 er 3000 år gamle. Vi kjenner oss maktesløse, strever etter å se Gud og får ikke alltid svar, sa biskop Helga Haugland Byfuglien i sin preken.

Hun pekte på at Martin Luther skrev salmen «Vår Gud han er så fast en borg» i 1529. Han skrev også i sin katekisme at det å stole på Gud er å stole på ham av hele sitt hjerte.

– Tro på Gud beskytter ikke mot ensomhet, sykdom, død og ulykke. Kan vi skape en verden der rettferdighet rekker til verdens ende? Martin Luther oppdaget at det var nåden Jesus talte om og levde ut. Han fant et fast punkt i nåden, understreket Helga.

For Luther var oppdagelsen frigjørende.

– Du er ikke det du presterer eller din egen lykkes smed Du er frelst av nåde. Med det budskapet går vi ut og er fri til å tjene. Gud er en hjelper i nød og alltid nær. Våger vi den tilliten? spurte Helga Haugland Byfuglien.