To nye stillinger
To nye stillinger

Publisert 08. mars 2017 av Tor Kristiansen

 

Stillingene som administrasjonssjef og kommunikasjonsrådgiver i Bergen kirkelige fellesråd er nå lyst ut.

Administrasjonssjefen skal lede kirkevergens kontor, forberede møter for fellesrådet og AAU og assistere kirkevergen etter behov. Den som ansettes vil få strategisk og administrativt ansvar for IKT i BKF og ansvar for arkiv og kirketorget.

Kommunikasjonsrådgiveren får som sentrale arbeidsoppgaver å utarbeide overordne kommunikasjonsplan og strategi for BKF, gi kommunikasjonsfaglige råd i organisasjonen og profilere kirken eksternt og internt.

– Vi ønsker å styrke kirkens synlighet i Bergen generelt og overfor det politiske miljøet. Vi vil bli enda bedre på våre hjemmesider, utnytte sosiale medier og møte media på en bedre måte, sier kirkeverge Asbjørn Vilkensen.

For begge stillingen er det en forutsetning at søkeren er medlem av Den norske kirke. Begge stillingene har søknadsfrist 26. mars.

Les mer:

Administrasjonsleder

Kommunikasjonsrådgiver