Løfter frem forbønnen
Løfter frem forbønnen
PREKEN: Å be er å lære noe, sa Øystein Skauge.

Publisert 13. mars 2017 av Tor Kristiansen

Bønn har til alle tider fulgt de kristne. På fastegudstjenesten i Åsane gamle kirke ble forbønnen løftet frem 8. mars.

– «Oh Lord won’t you buy me a Mercedes Benz?» synger Janis Joplin. Er det helst rikdom vi ber om? Nei, jeg tror ikke vi er her for å be om en ny bil. Det er ytterst personlige ting vi kommer til Gud med, ofte sykdom, sorg og ulike bekymringer, sa prost Øystein Skauge i sin preken.

Han pekte på at det å lege syke, var noen av de største gjerninger Jesus gjorde. Han satte mennesker fri.

– I kirken er forbønn helst noe som skjer i det stille. Alle kan oppsøke en prest eller en diakon og få forbønn. Denne gangen gjør vi det mer synlig. Du kan knele ved alteret og ble bedt for eller du kan gå bak i kirken der vi har tid til både samtale og forbønn, sa Øystein Skauge.

Han pekte på at det å be, er å stige inn i det kristne klasserommet og lære noe. Vi ber om at Gud må lære oss sine veier. Gud har omsorg for oss, hører oss og ser oss.

Mens kantor Jon Stubberud spilte, gikk noen frem til alteret, vekslet noen ord med sokneprest Trond Wathne og ble bedt for, eller gikk bak for å samtale med diakon Marit Bjørsvik. Resten ble sittende i benkeradene å be. Alle ble berørt av det som skjedde.

– Nåde være med dere, fred fra Gud og Herren Jesus Kristus, sa Trond Wathne da han innledet gudstjenesten.

Den nåden bærer vi fortsatt med oss.