Flere døper barna
Flere døper barna
DÅP: Flere bærer barna til dåpen. ARKIVFOTO FRA NYKIRKEN

Publisert 13. mars 2017 av Tor Kristiansen

Nærmere 100 flere barn ble døpt i kirkene i Bergen i fjor.  Det er en gledelig oppgang. Antallet deltakere på gudstjenestene holder seg nesten, men på søndager går besøkstallet ned.

Det viser årsstatistikkene 2016 for Bergen domprosti, Fana og Åsane prosti.

Domprostiet har hatt den største økningen i antallet døpt barn med en oppgang på nesten 10 prosent. Mariakirken er fullt og helt i bruk igjen. Hele 50 barn ble døpt der. Men også Johanneskirken har en oppgang.

– Mariakirken har arrangert flere dåpsgudstjenester på lørdager. Dette har vist seg å være et kjærkomment og attraktivt tilbud, melder domprost Jan Otto Myrseth.

Han peker også på at flere døper seg i voksen alder og at det er viktig at menighetene legger opp til et godt og inkluderende tilbud for disse.

290.000 mennesker deltok på gudstjenester i de tre prostiene i fjor. Det er ganske stabilt og kun enn nedgang på 100 personer. Søndagsgudstjenestene har imidlertid en samlet nedgang på nær 5000 personer totalt. Da er også menighetene i Austevoll, Os og på Osterøy telt med.

Domprosten sier rett ut at det nå trenges en mobilisering til søndagskirkegang. Det er også i tråd med den visjonen Bergen kirkelige fellesråd nylig har lagt inn i sitt verdi- og måldokument.

73.437 mennesker gikk til nattverd i fjor. Det er 1927 flere enn året før. Oppgangen er særlig merkbar i Åsane prosti men en økning på 11 prosent. Prost Øystein Skauge peker på at det nå arrangeres flere gudstjenester med nattverd.

Totalt ble 2074 unge konfirmert, en nedgang på 176 fra året før.

I alt 372 ektepar ble viet. Det er 36 færre enn året før.

2800 personer meldte seg ut av kirken i Bergen i fjor.