Trenger ny driftsleder for Domkirkeboligene
Trenger ny driftsleder for Domkirkeboligene
PÅ JOBB: Beboere stikker ofte innom Andor Roalds kontor.

Publisert 20. mars 2017 av Tor Kristiansen

 

Andor Roald går av som driftsleder for Stiftelsen Domkirkeboligene til sommeren og går over i pensjonistenes rekker. Nå begynner stiftelsen jakten på en som kan ta over ansvaret.

Stiftelsen Domkirkeboligene er en diakonal stiftelse opprettet med formål å gjennomføre diakonale oppgaver i Domkirken lokalmenighet i Bergen. Den leier ut boliger som i kraft av sin alder, helse eller av sosiale omstendigheter trenger hjelp til egnet bolig. Stiftelsen eier Kong Oscars gate 88 som leier ut 50 leiligheter. Driftslederen har og daglig ansvar for de 45 leilighetene i høyblokken i Kong Oscars gate 90 A, 18 leiligheter i Lolly Magnus-hjemmet og 27 leiligheter i St. Jakob-hjemmet.

– Jeg tror vi trenger et menneske som har sans for de mange små praktiske oppgavene som følger en slik stilling, gleder seg over å hjelpe et medmenneske og ser verdien av det diakonale aspekt ved denne stillingen, sier Andor Roald.

Han har vært driftsleder for Domkirkeboligene siden 1988 og kjenner hver eneste beboer.

– Å, så godt at du var her! sier en av beboerne som stikker innom Andor Roalds kontor mens vi er der.

Tusenkunstner

Det er alltid mange små praktiske spørsmål å beskjeftige seg med i det daglige. Ikke alle har pårørende eller de har pårørende som bor langt unna. Noen trenger hjelp med banktjeneste, skifte av lyspære, innstilling av TV-en eller kontakt med lege. Andre vil ha åpnet en tett vask, forteller Andor Roald.

Han har eget kontor på gateplan der beboerne kan stikke innom. Han har også kontakt med kommunens hjemmetjeneste og har et naturlig samarbeid med Domkirkehjemmet og andre i nærmiljøet.

– Domkirkeboligene er ingen institusjon. Vi har heller ingen forpliktelse overfor kommunen. Søknad om plass går via administrasjonen her, opplyser Andor Roald.

De fleste leilighetene er pusset opp de siste år. Som driftsleder har han ansvar for å koordinere håndverkere. Han tilrettelegger også bruken av Hoffsalen som mange eldrelag benytter seg av.

Eldre og uføre

– Hvem kan få bo i Domkirkeboligene?

– Vi leier ut til eldre og uføretrygdede. Leilighetene er alltid pusset opp, men har den siste beboer bodd der kort tid, er det som regel ikke mye å gjøre. Leilighetene på mellom 50 og 35 kvadratmeter koster mellom 7000 og 5000 kroner i måneden å leie.

– Hvordan har du selv trivdes her?

– Jeg har likt meg og hatt det godt i jobben. Jeg ser jo at dette er en oppgave som er verdifull for beboerne. Det har også betydd noe at Domkirkeboligene står i en kirkelig sammenheng der vi kan rekke ut en hånd til mennesker som trenger vår hjelp, sier Andor Roald.

Han ber interesserte som kan tenke seg jobben, ta kontakt på telefon 92083715.

HØYBLOKKER: Det er leilighetene i disse høyblokkene han har ansvar for.