Frivillighet er inkludering
Frivillighet er inkludering
INSPIRASJON: Torill Hansen Kongsbakk delte personlige erfaringer med frivillighetskoordinatorene.

Publisert 24. mars 2017 av Tor Kristiansen

Menighetene i Bergen har mer enn 3000 frivillige medarbeidere knyttet til sin virksomhet. Onsdag var frivillighetskoordinatorene på inspirasjonssamling på BKFs hovedkontor i sentrum.

– Å satse på frivillighet er noe av det mest spennende vi gjør. Vi deler våre ressurser for å speile Kristus. Han har sagt at vi er gode nok. Vi er skapt i Guds bilde. Det holder! sa Torill Hansen Kongsbakk, daglig leder i Sesam nærmiljøsenter på Nesttun.

God nok

Hun delte sine erfaringer fra arbeidet Sesam har gjort gjennom 30 år på Lagunen og Nesttun.

– Frivillighet i kirken er et inkluderingsspråk og et diakonalt språk. Møter vi mennesker som gode nok i dette arbeidet, våger de å være seg selv. Det er det kirken trenger. Frivillighet er noe mer enn å steke vafler og koke kaffe. Det har en egenverdi og er viktig både for oss som enkeltmennesker og for samfunnet som helhet, sa Torill.

Hun pekte på at i dette arbeidet ser vi på mennesker med Jesu blikk. Blant han nærmeste medarbeidere fant vi mennesker som tvilte, var feige og hissige.  Han oppfordret dem til å gå ut og sa til og med til Peter, som fornektet ham, at han ville bygge sin kirke på ham.

Helsebringende

– Frivillighet er en dannelsesreise. Den tvinger oss til oppmerksomhet, til å se enkeltmennesker. Nettopp det å bli sett, er helsebringende. Her er ulike mennesker til nytte i et inkluderende fellesskap. I det frivillige arbeidet gir vi mennesker perspektiver ut over seg selv. Mange er beskjedne og ser ikke på seg selv som en ressurs. Jeg mener at alle mennesker er juveler. Den som blir sett, skinner, sa Torill Hansen Kongsbakk.

Kirkeverge Asbjørn Vilkensen og administrasjonssjef Tove Margrete Nordmark benyttet anledningen til å takke frivillighetskoordinatorene for innsatsen.

SAMLET: Her er frivillighetskoordinatorene. I sofaen sitter Åsta Årøen, til venstre, Kristin Trætteberg og Hilde Wolter. Til venstre står kirkeverge Asbjørn Vilkensen og til høyre Torill H. Kongsbakk. Vi ser også Tove Margrete Nordmark og Kjerstin Wiken på bildet.