Støttespillerne i St. Markus
Støttespillerne i St. Markus
STØTTER: Asbjørn Vilkensen takker Ruth Hestad, til venstre, Esther Halvorsen og Bergljot Kongsbakk for innsatsen gjennom mange år.

Publisert 27. mars 2017 av Tor Kristiansen

 

Gode støttespillere er avgjørende for alle menigheter. Tre kvinner har holdt liv i støttelag i St. Markus i mer enn 56 år. Alle er over 90 år, men fortsatt står de sammen om å støtte menigheten.

– Menigheten betyr alt for oss. Gleden over å komme sammen med andre kristne og arbeide for samme mål er viktig for oss, sier Bergljot Kongsbakk (94), Ruth Hestad (92) og Esther Halvorsen (90).

Hver 14. dag samles de i Solheim Alderspensjonat. Kirkeverge Asbjørn Vilkensen har bestemt seg for å møte dem på en av deres samlinger for å hedre disse trofaste kvinnene. Han takker for deres innsats gjennom mange år og holder dem frem som gode eksempler for andre.

En av landets største

Det var i 1961 støttelaget først ble dannet for å støtte søndagsskolen. Fire år senere hadde mødrene så mange barn i ungdomsklubben at de fant ut at det nå særlig var den som trengte deres støtte.

– Vi var minst 30 i støttelaget. Ungdomsklubben i St. Markus menighet var en av landets største med over 100 medlemmer og trengte vår hjelp, forteller de tre kvinnene.

Barna deres var med i ungdomsklubben og de så hva den betydde for dem. De har gjennom årene samarbeidet med mange flotte prester, organister og andre kirkelige medarbeidere. Hele tiden har de stått sammen om å utvikle arbeidet.

– Menigheten fikk en egen hytte i Eksingedalen. Da støttet vi den. Da menigheten fikk ny menighetssal vegg i vegg med kirken, støttet vi den, forteller de tre kvinnene.

De kjøpte gardiner, kopper og asjetter, bestikk og mye annet. Ruth Hestad har med seg kassabøkene og viser oss hva de har samlet inn fra år til år.

Vil ha flere med

– En ting bekymrer oss. Det kommer få mellom 40 og 70 år i kirken. Vi må gjøre noe for å få flere med til gudstjenester og kirkelig arbeid, sier Bergljot Kongsbakk, Ruth Hestad og Esther Halvorsen.

De sukker over alderen, men takker Gud for livet.