Orientering fra Akasia
Orientering fra Akasia

Publisert 03. april 2017 av Tor Kristiansen

Det er berammet rettsak i Arbeidsretten i begynnelsen av september og i Tingretten i slutten av august. De handler om å få en juridisk avklaring på om endringer i de ansattes pensjonsordninger som fulgte av virksomhetsoverdragelse fra Bergen kirkelige fellesråd til Akasia pr. 1. januar 2016, er lovlig.

Her er den fullstendige informasjonen om rettssak og tariff fra ledergruppen i Akasia:

Se mer