Kunsten å feire påske
Kunsten å feire påske
PÅSKE: Gunnar Kolaas tenner lys og gleder seg til påske.

Publisert 10. april 2017 av Tor Kristiansen

Fastetiden er over. Påsken er rett her. Hvordan kan vi travle mennesker best hente kraft i påskeuken?

– Jeg tror vi gjør klokt i å sette av tid til stillhet, bibellesning og ettertanke uten for mange forklaringer i den stille uke. Det går godt an å visualisere enkelte av scenene i dramaet fra palmesøndag via skjærtorsdag og langfredag til påskedag. Det som skjedde med Jesus for 2000 år siden påvirket hele vår historie og betyr noe for alle den dag i dag, sier sokneprest Gunnar Kolaas i Olsvik kirke.

Påsken er en av kirkens mest sentrale høytider. I Bergen og omegn strømmer mange til gudstjenester og konserter i påskeuken. Gunnar Kolaas hadde selv ansvar for gudstjenesten palmesøndag og skal ta begravelsene i den stille uke. Resten av påsken har han fri og gleder seg til selv å lytte til ord og toner i Olsvik og Tveit kirker. Nobu Imazu har ansvar for gudstjenestene fra skjærtorsdag til 2. påskedag.

Sammen i lovsang

– I Olsvik kirke pleier vi alltid å dekke av alt på alteret etter gudstjenesten skjærtorsdag. Langfredag har vi sort duk på alteret og tomt alter med tilhørende pasjonsmusikk. 1. påskedag pynter vi med påskeliljer og tar fargene frem. Vi deler gjerne ut blomstene på alteret til de som er på gudstjenesten og går sammen ut i lovsang. 2. påskedag har vi dåpsgudstjeneste for fire av årets konfirmanter, forteller Gunnar.

Han er selv vokst opp i Fana, var med i Ten Sing Bergen og var med på å danne Blessing i Fana 11. september 1972. Han var blåruss på Fana gymnas og hadde nok tenkt å gå på handelshøgskolen. Men det å ta utdannelse på Paradis og være med i Ten Sing og oppleve Jesusvekkelsen preget han så mye at han valgte teologien i stedet.

Han tok 1. avdeling på Norsk Lærerakademi i Bergen og leste gresk og hebraisk på universitetet her i byen før han fortsatte utdanningen på Menighetsfakultetet. Der ble han knyttet til Lilleborg og Stovner menigheter. Etter ordinasjonen i 1980, var han først marineprest på Haakonsvern og ungdomsprest i Os før han ble prest i Skien og Bamle prosti. Før han kom til Olsvik i 2005 var han kapellan og sokneprest i Haslum i Bærum. Han er sokneprest i Olsvik og var i fem år prost i Laksevåg prosti. Han er gift og har tre barn og fire barnebarn og bor på Tveit på Askøy.

Tid til stillhet

– Hvordan opplever du det å feire påske?

– Påskens budskap er så konkret. Det er sørgmodig, spennende og befriende på samme tid og forteller oss noe viktig om bakgrunnen for dåp og nattverd. Nettopp i påsken tok Jesus vår skyld på seg så vi skulle gå fri. Selv setter jeg alltid av litt tid til stillhet i skog og mark eller på sjøen for at påskens budskap skal synke inn, forteller Gunnar Kolaas.

Når han går tur med sin kone påskeaften, snakker de ikke så mye sammen. De lar stillheten råde og snakker når de er kommet frem.

– Påsken forteller hvor helt og fullt Gud har elsket verden og meg. Jesus ble syndebukken for at jeg skulle slippe straffen for min synd. Ved Jesu død og oppstandelse beseiret han dødens makt. Kjærligheten er sterkere enn døden, understreker Gunnar Kolaas.

Han sammenligner med Peer Gynt. Han gikk utenom. Jesus gikk inn i døden. Han gikk ikke utenom smerten og lidelsen.

Mye teologi i påsken

– Det er mye teologi i påsken. Som menneske gikk Jesus inn i de skyldiges rekker. Han var dødelig som menneske og tok på seg en tjeners skikkelse. Nå er han med oss alle dager. Derfor gir det mening å prioritere møtet med Jesus denne uken, sier Gunnar Kolaas.

Han viser til reformasjonen der det ble understreket at rettferdigheten er noe som tilregnes oss. Alt det vi trenger gis oss. Gunnar Kolaas synes det fornyer troen å lese Luther. Han leder oss til Romerbrevet kapittel 1 v. 16 og 17 der det så klart understrekes at mennesket lever ved troen alene.

– I tiden rundt reformasjonen ble Bibelen oversatt til tysk. Hver enkelt kunne lese Bibelen på sitt eget språk. Språk er jo så viktig. Vi husker jo hvordan språket avslørte Peter. I dag skal vi frimodig bruke språket og også glede oss over påskens sanger, synge budskapet ut, sier Gunnar Kolaas.

Han anbefaler oss å sette av tid og prioritere møte med Jesus i påskeuken.

FARGER: Gunnar Kolaas gleder seg over Kjell Nupens kunst i kontorbygget.