Gudstjenester i Bergen 23. april
Gudstjenester i Bergen 23. april

Publisert 19. april 2017 av Tor Kristiansen

Her er en oversikt over gudstjenester i Bergen 23. april. 2. søndag etter påske er prekenteksten hentet fra Joh. 21, 1-14.

Domkirken 11: Ø. Rise. N. Bergen Domkor. K.

Arna 11: J.K. Jakobsen. Diakonisundag. N. (Frukost frå kl.10.30).

Birkeland 11: M.H. Ottesen. N.

Biskopshavn 11: T.M. Koppang. Påskefestgtj. N. S. Korskole/Biskant. K.

Bønes 11: G. Kongsvik. Fam.g./Oppstandelsesmesse. D. N. Tria synger. K.

Døvekirken 11: Hana/Nordbrønd/Svendsen. N. K.

Eidsvåg 11: J. Leikvoll. Påskesangfestgtj. Trommesirkel, dans for barn, Tertnes Vokal .

Fana 11: G. Nesse. Fam.g. 4-årsbok.

Fridalen 11: O. Stubhaug. D. N. S. K.

Fyllingsdalen 11: E. Wiig. Fam.g. D. Barnas påskedag. Barnegospel. K.

Haakonsvern 11: B.-I. Misje. D. N.

Haraldsplass 11: K. Hjelmeland. N.

Johanneskirken 11: A.B. Hovda. D. N. K.

Laksevåg 11: K. Olsen. Samtalegtj. N. Barnas påskefest.

Landås 11: R.-M. Skarsten. Oppstandelsesfest. N.

Loddefjord 11: Erdal/Haugland/Hetlevik. Samtalegtj. D.

Loddefjord 13: Erdal/Haugland/Hetlevik. Samtalegtj. N.

Mariakirken 18: A.B. Hovda. N. K.

Nygård 18: G.B. Guldbrandsen. Samtalegtj. N.

Nykirken 11: Å.K. Aagaard. «Vandring m/Kristuskransen».

Olsvik 11: G. Kolaas. Fam.g. D. N. Søndagsskolens dag. 

Salhus 11: B. Forstrønen. Oppstandelsesgtj. N.

Sandvikskirken 11: S. Langeland. Fam.g. Barnekor/barnas påskefest.

Skjold 11: G. Erstad. Påskefestgtj. D. Søråshøgda barnekor.

Slettebakken 11: Brekkeflat/Trætteberg. Barnas Påskegtj. D. K.

St. Jakob 19: GUV. N. K.

St. Markus 11: A. Sandvik. Internasjonal gtj. N.

Storetveit 11: B. Holme. N.

Sælen 11: A.V. Mildestvedt. D. N.

Søreide 11: Mindestrømmen/Johnsen. D. N.

Ytrebygda 11: K. Lind. D. N.

Årstad 11: R. Lassen. Fam.g. D. Tweens kor.

Åsane 11: J. Zimmermann. Familiemesse. N. Spiren/Prelud/Magnificat.

 

g/gtj.=gudstjeneste. D.=dåp. N.=nattverd. S.=søndagsskole. K.=kirkekaffe.

BIC=Bergen International Church. ACN=Anglican Church Norway.

MLS=Messe for liten og stor.