Holder budsjettet
Holder budsjettet
FORNYET: Storetveit kirke er blitt riktig fin.

Publisert 24. april 2017 av Tor Kristiansen

Arbeidet med Storetveit kirke og Sandvikskirken blir utført innenfor budsjettramme. Det er den gledelige meldingen som legges frem for Bergen kirkelige fellesråds møte onsdag.

– Det er alltid vanskelig å budsjettere fordi vi ikke vet eksakt hva som møter oss. Taket på Storetveit hadde mer råte enn vi trodde, men været var bedre enn ventet. Derfor klarte vi å fullføre prosjektet innenfor budsjett, opplyser kirkebyggsjef Arne Tveit.

Det er håndverkere fra Akasia som har skiftet takstein på Storetveit kirke og reparert råteskader, mens BOV Blikkenslager har gjort kobberarbeidet. Håndverkerne har og restaurert klokketårnet. Prosjektet er fullført innenfor budsjettet. Mindreforbruk er benyttet til å montere nye flomlys. Det skal og legges drenering langs den søndre kirkeveggen for å tørke den opp.

– Råteskadene på Sandvikskirkens tårn var enklere å reparere enn først antatt. Dermed hadde vi også her kontroll på kostnadene. Taket på kirkeskipet har litt større skader enn vi først kunne se og vi bytter ut all takstein. Det fordyrer litt, men vi håper å holde oss innenfor budsjett, sier Arne Tveit.

Arbeidet med taket, som er overbygget mens arbeidet pågår, regner han med vil være avsluttet til høsten. Noe innvendig arbeid vil bli gjort sent på høsten i år eller i løpet av våren 2018. Også her er det håndverkere fra Akasia som gjør jobben, mens arbeidere fra Fana Blikk tar blikkenslagerarbeidet.

Både Sandvikskirken og Storetveit kirke har vært i bruk mens arbeidet har pågått.