Flere kirker utbedres
Flere kirker utbedres
Større arbeid skal gjøres på Biskopshavn kirke.

Publisert 24. april 2017 av Tor Kristiansen

Arbeid på flere kirker er satt i gang i år og flere kirkebygg utbedres neste år. Det fremgår av sakspapirene til møtet i Bergen kirkelige fellesråd onsdag kveld.

Håndverkere fra Akasia er i full gang med å oppgradere kontoravdelingen ved Eidsvåg kirke. I sommer går Åsane Byggmester i gang med skifte ut taket.

Nye ovner er kjøpt inn til Loddefjord kirke. Arbeidet vil bli utført i september. Da skal benkene tas ut og gulvet slipes før benker og nye ovner blir satt på plass igjen. Kirkebyggsjef Arne Tveit opplyser at Kirken blir stengt for vanlige arrangement i denne perioden.

– Vi planlegger også et større arbeid på Biskopshavn kirke. Store deler av klokketårnet skal skiftes ut. Hvor omfattende dette arbeidet blir, vet vi ikke før tårnet er nærmere undersøkt. Store deler av panelet på den ene kortveggen skal skiftes ut og hele kirken males. I tillegg er det en del andre utbedringer som skal skje. Arbeidet vil bli påbegynt i høst og fullført neste år, opplyser Arne Tveit.

Fyllingsdalen kirke skal få nytt ventilasjonsanlegg og en løfteplattform ned til kjelleren.

Arbeidet med å skifte ut råttent treverk i domkirkens tårn pågår. Murerne i Akasia har begynt å rehabilitere muren innvendig. Kalking av muren utvendig er satt i gang og vil forhåpentligvis bli fullført i løpet av høsten. Bygg og Ventilasjon har fått jobben med å skifte ut det flate taket over sakristiet. Firmaet skal også reparere tårnets kobbertak.

Arbeidet med å skifte tak på Korskirken begynner til høsten. Derfor kan det alt i høst kommer opp stillas rundt kirken. Det er og planlagt å hogge bort sementpuss på veggene.

– Vi har og begynt å se nærmere på Johanneskirken og er klar over at det ytre skallet trenger en omfattende rehabilitering. Kirken har konstruksjonsfeil som gjør at vann trenger inn i veggene. Vi går i gang med å utarbeide en tilstandsanalyse og prosjektplan i år, men vil først begynne forsiktig med arbeidet i 2018/2019, opplyser Arne Tveit.