LEDIGE VIKARIATER INNEN TROSOPPLÆRING
LEDIGE VIKARIATER INNEN TROSOPPLÆRING

Publisert 27. april 2017 av Ann Carina Raknes

Vi har ledige vikariater i ulike menigheter i forskjellige stillingsbrøker innenfor trosopplæring som:

MENIGHETSPEDAGOG/ MENIGHETSARBEIDER

For utfyllende informasjon kontakt rådgiver Ann Carina Raknes

ar277@kirken.no eller på tlf. 55 59 32 12/ 907 72 574

Søkere må være medlem av Den norske kirke og fremvise gyldig politiattest.

Søknadsfrist: snarest.

Henvendelser behandles fortløpende.