Nye navn på sovjetisk minnesmerke
Nye navn på sovjetisk minnesmerke
FORNYELSE: Det sovjetiske minnesmerket på Åsane gravplass er rehabilitert. FOTO: INGHILD HAREIDE HANSEN

Publisert 08. mai 2017 av Tor Kristiansen

Denne vinteren er det sovjetiske minnesmerket på Åsane kirkegård rehabilitert. Eikner naturstein har hatt steinarbeidet. Gartnere fra Akasia har plantet hekk.

Det er verd å merke seg at det er kommet fem nye navn på dette minnesmerket. Navnene er kommet frem etter forskning. 9. mai er frigjøringsdagen etter 2. verdenskrig for de som minnes de sovjetiske falne.

I alt 27 sovjetiske falne ble gravlagt på Åsane kirkegård 14. juli 1945. På bakgrunn av tyske fangekort publisert på det russiske nettstedet obd-memorial.ru har det vært mulig å identifisere de fem som nå er navngitt, opplyser konservator Arne Langås ved Falstadsenteret.

Bare for den ene av dem, S.I. Kladko, er kilden entydig på at Åsane er gravsted. For de øvrige fire er det ikke oppgitt døds-/gravsted på fangekortet, men tidspunkter tilsier at Åsane er riktig sted. Kortet viser at tre av dem kom til arbeidskommando i Åsane 6. mai og døde 3–4 dager senere. Den fjerde, S.N. Kosjkalda, kom til arbeidskommando i Åsane i februar og døde i mai.

Det er Krigsgravstjenesten i Kulturdepartementet som har bevilget penger til opprustningen, etter søknad fra Bergen kirkelige fellesråd.

I Bergen er det ca. 1300 utenlandske krigsgraver fra 2. verdenskrig. Samtlige av disse er fredet etter internasjonale konvensjoner uten tidsbegrensning og skal holdes i hevd og forvaltes med den verdighet som deres egenart tilsier.

Det største sovjetiske krigsgravfeltet i Bergen finnes på Gravdalspollen. Her er 82 små liggende navneplater. En sovjetisk soldat er gravlagt på Solheim gravplass og fem på Arna kirkegård.