Verdensomspennende bønneaksjon
Verdensomspennende bønneaksjon

Publisert 08. mai 2017 av Tor Kristiansen

En bønneaksjon med opphav i England har på kort tid spredd seg til store deler av verden. I Bergen har Fyllingsdalen menighet blitt med.

– Vi samles til bønn enkelte tirsdager i måneden, derfor var det enkelt for oss å henge oss på. I slutten av mai vil vi ha en forbønnsgudstjeneste og samles i bønn både enkelte morgener og ettermiddager, opplyser kapellan Eystein Wiig.

Erkebiskop Justin Welby i den anglikanske kirke i England har sammen med en av sine kolleger tatt initiativ til bønneaksjonen. De oppfordrer alle kristne til å være med å be i dagene mellom Kristi himmelfartsdag og pinse.

– Tanken er at flere mennesker, både lokalt og globalt skal lære Jesus å kjenne. Aksjonen er blitt en økumenisk og global bønnebevegelse. Håpet er at flere mennesker får et personlig forhold til Jesus Kristus, Guds Sønn, sier Eystein Wiig.

I Fyllingsdalen kirke er det forbønnsgudstjeneste søndag 28. mai klokken 11.00, morgenbønn mandag 29. mai klokken 07.15, sang av bønnesalmer tirsdag 30. mai klokken 17.30 og bønn i sidealteret en time senere. Det blir tverrkirkelig bønn og lovsang i Fyllingsdalen kirke 31. mai klokken 18.30 og bønn i Solheim kirke 1. juni klokken 15.30.

– Hva betyr bønnen?

– I bønn kan vi samtale med Gud om det som opptar oss og lytte til ham. Særlig det å lytte er inspirerende. Noen ganger aner vi at han leder oss, andre ganger legger vi bare smått og stort frem for ham, sier Eystein Wiig

Se mer