Vil gjøre kirken mer synlig
Vil gjøre kirken mer synlig
NYTENKNING: – Før tenkte vi vel at folk kommer til kirken. I dag må kirken mer komme til folket, sier Tor André Ljosland.

Publisert 10. mai 2017 av Tor Kristiansen

Tor André Ljosland er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Bergen kirkelige fellesråd. Han får ansvar for å lede kirkens kommunikasjon innad og utad til innbyggerne i byen.

– Jeg ønsker å gjøre kirken mer synlig både i sosiale medier, på nett og i pressen. Her får jeg en fin anledning til å bidra med det jeg kan. Å arbeide med kirkelig kommunikasjon er spennende. I bunnen for mitt engasjement ligger det et ønske om å fortelle om Jesus til flere, sier Tor André Ljosland.

Han er i dag administrasjonsleder i Fyllingsdalen menighet og er 34 år gammel.

Komme til folket

– Hva er det ved dette med kommunikasjon som du opplever så interessant?

– Kommunikasjon er et spennende fag. Jeg kan for eksempel bidra til at flere får innsikt i det kirken driver med. Vi må være åpen om hva vi gjør og være tilgjengelige. Før tenkte vi vel at folk kommer til kirken. I dag må kirken mer komme til folket. Vi må ha en plan for å treffe folk og bety noe for dem i deres hverdag, sier Tor André.

Han er oppvokst på Notodden, flyttet tidlig hjemmefra og gikk på Drottningborg videregående skole ved Grimstad. Derfra gikk veien videre til bibelskole i Oslo og studier i entreprenørskap og økonomifag ved Høgskolen i Telemark. 23 år gammel begynte han å arbeide med salg og markedsføring for Coca-Cola.

Politisk aktiv

Politikk har han vært opptatt av lenge. Alt fra 2001 til 2003 var han fylkesleder for Telemark KrFU. Han var nestleder i KrFU fra 2004 til 2006 og fra 2008 til 2009. I 2003 ble han innvalgt i kommunestyret i Notodden for Kristelig Folkeparti og var med til 2011.

Kjæresten Rebekka Ljosland trakk han til Bergen. Fra 2011 til 2013 var han politisk rådgiver for byråd Lisbeth Iversen og deretter for Dag Inge Ulstein. Han var kommunikasjonsrådgiver i NORPR, men sa fra seg jobben 21. oktober 2015 da hans kone ble utnevnt til byråd for helse og omsorg i Bergen.

– Jeg har vært politisk aktiv siden jeg var 16 år gammel og politikken har gitt meg mange nyttige erfaringer. Det er interessant å følge samfunnsutviklingen. Å skape forandringer er tidkrevende og hardt arbeid, sier Tor André Ljosland.

Han mener det er viktig å sette ned noen prinsipper for arbeidet og stå for de. Populisme har han lite sans for. I debatten om tiggerne tenker han at selv om noen utnytter muligheten, skal det være lov til å be om hjelp.

– Vi skal ikke jage dem fra gatene våre. Og vi kan ikke forby fattigdom. Ville vi nordmenn likt å bli møtt av politiet når vi ba om hjelp? undres Tor André Ljosland.

Snakke sant

– Hva lærte du i NORPR?

– Selskapet hadde noen sentrale verdier som lå til grunn for arbeidet: Profesjonell, uredd, troverdig og engasjert. Det beste resultatet får vi når vi kombinerer disse verdiene. Vi skal ikke snakke på en måte som tildekker, men være ærlige og bekrefte fakta. Det viktigste er å snakke sant og ikke gjemme bort sannheten. Alt for mange dummer seg ut ved å formidle et skrytebilde som ikke holder mål.

– Hvordan trives du som administrasjonsleder i Fyllingsdalen menighet?

– Veldig godt. Vi har et spennende og fint miljø i Fyllingsdalen kirke. Vår åpne barnehage gir et godt tilbud til mange. Vi er gode på trosopplæring og mange frivillige gjør en flott innsats. Opptil 1000 mennesker er innom kirken hver uke og finner glede eller trøst i budskapet om Jesus.

– Hvordan kan kirken bedre sin kommunikasjon?

– Ved å være åpen og gjennomsiktig. Vi skal aldri være flaue over det vi holder på med. Jeg er tilhenger av at intern og ekstern informasjon er den samme. Vi må tåle oppslag i Bergens Tidende og andre medier om det vi gjør. Kirken må ta initiativ og dele noe viktig. Før i tiden gikk folk til kirken for å høre nyheter. Også i dag har vi noe å bidra med, sier Tor André Ljosland.

Han begynner som kommunikasjonsrådgiver 15. august. Når hans kone Rebekka Ljosland går tilbake i stillingen som byråd, skal Tor André ha pappapermisjon. Han tar permisjon til ut mars 2018.