Slik påvirker streiken din lokale kirke
Slik påvirker streiken din lokale kirke

Publisert 12. mai 2017 av Tor Kristiansen

Det er ikke streik i Bergen kirkelige fellesråd eller Bjørgvin bispedømme, så du møter fortsatt din lokale prest eller menighetsarbeider i kirken.

Streiken i Akasia AS rammer imidlertid flere deler av kirkens virksomhet. Det gjelder viktige støttefunksjoner for kirken, som er utført av Akasia AS, som f.eks. renhold, vedlikehold og regnskap. Her er det nå redusert kapasitet.

Kirkene er fortsatt er åpne for gudstjenester, gravferder, bryllup og konfirmasjoner. Enkelte menigheter har «Åpen barnehage» og personalet her er ikke berørt av streiken.

Bergen kirkelige fellesråd beklager konsekvensene streiken har for dem som er berørt.

Informasjon om hvilke av Akasias barnehager som er i streik, finner du her: https://akasiabarnehage.no/aktuelt/informasjon-om-streik-i-akasia-barnehage