Blader som strekker seg mot lyset
Blader som strekker seg mot lyset
NYTENKNING: Omtrent slik ser Gjermund Åbergsjord for seg utforming av blomsterbladene.

Publisert 07. juni 2017 av Tor Kristiansen

Også Storetveit kirkegård får i løpet av året en navnet minnelund. Det foreslåtte minnesmerket vil bestå av tre blomsterblader bundet sammen med fem parallelle bånd.

Gravplassjef Inghild Hareide Hansen legger saken frem for Bergen kirkelige fellesråds møte 14. juni. Hun peker på at BKF har som mål å legge til rette for urnenedsettelser i navnet minnelund ved flest mulig av gravplassene I Bergen. Dette er for å gi en alternativ gravleggingsform for de som av forskjellige årsaker ikke ønsker en vanlig urnegrav med gravminne og bed som skal vedlikeholdes. Det har vist seg å bli godt mottatt blant publikum.

Mot evigheten

– Blomsterbladene utformes i børstet, syrefast stål og blir opp til 3,6 meter høye. De får en linje som strekker seg ut i evigheten. Monumentet består av tre like blad, mens plassen for det fjerde bladet står tom. Dette tydelige tomrommet symboliserer den ene som er falt ifra. De gjenværende må nå bære byrden etter for den som er borte, forklarer landskapsarkitekt Gjermund Åbergsjord i Akasia.

Han har sammen med sine kollegaer Frode Røynesdal og Erik Bjerkelund tegnet forslaget til minnesmerke. Erik har selv tilhørighet til Storetveit og kirken her og har vært en viktig bidragsyter til det endelige resultatet.

Mellom blomsterbladene slynger det seg fem bånd som slør kastet dit av vinden. På disse båndene vil hver enkelt som har gått bort få festet sin minneplate på sitt unike sted. Et av båndene skiller seg ut ved at det brått svinger bort og brytes. Det er et symbol på de livene som ender så alt for tidlig. Det brutte båndet stiger i en rolig kurve oppover mot himmelen.

Det er et lite, ubrukt areal nord for kirken, fremfor Ole Landmarks gravminne som har lenge vært avsatt til et urnefelt. Minnelunden får plass til 144 urnegraver.

Foran minnesmerket blir det plassert en god benk, På hver side av den er det tilrettelagt et området for plassering av blomster og lys.

Fin plass

De fleste tekniske detaljer rundt fundamentering, innfesting og stabilisering er avklart. Det blir jobbet videre med disse forholdene slik at alle detaljer kan presenteres når planene sendes til bispedømmerådet. Bispedømmerådet skal vurdere, og eventuelt godkjenne urnefeltet og minnesmerket, før det kan bygges. Arbeidet skal utføres i egenregi av Akasia Kirke og Gravplass AS.

– Det er sjelden vi har en så fin plass som kan brukes til minnelund. Det ligger tilbaketrukket og har en iboende ro. Samtidig ligger hele Bergensdalen nedenfor. Jeg tror dette blir et godt sted å være i livets mørke øyeblikk, og vi håper at mange også vil oppleve lys, varme og ro her. Vi vil gi minnestedet så mye sjelefred og verdighet som vi kan, sier Gjermund Åbergsjord.