Fellesrådet skal forvalte eierskapet i Akasia
Fellesrådet skal forvalte eierskapet i Akasia
FLERTALL: Med 24 mot 3 stemmer gikk Bergen kirkelige fellesråd inn for at Fellesrådet i fremtiden skal forvalte eierskapet i Akasia AS. Audun Stølås foran til høyre.

Publisert 15. juni 2017 av Tor Kristiansen

Med et overveldende flertall vedtok Bergen kirkelige fellesråd onsdag kveld at Fellesrådet skal forvalte eierskapet i Akasia AS.

– Kirkejuridiske spørsmål i komplisert. Jeg er kommet til den forståelse at det vil bringe ro i saken at Fellesrådet forvalter eierskapet. Etter mye uenighet, diskusjon og krevende utretninger tror jeg denne løsningen vil bringe fred og ro, sa Audun Stølås, valgt representant for Arna sokneråd.

Debatten viste snart at hans syn fikk gjennomslag. Det var også dette standpunktet kirkevergen hadde innstilt på. Med 24 mot 3 stemmer gikk Fellesrådet inn for at nettopp Fellesrådet i fremtiden skal forvalte eierskapet i Akasia AS.

Åpner for

Situasjonen i Bergen er spesiell. De siste fem årene har det vokst et eget aksjeselskap ut fra Bergen kirkelige fellesråd som eier og driver 20 barnehager, restaurerer kirker, tar på seg byggeoppdrag, utvikler gravplasser og tilbyr regnskapstjeneste. Kirkeloven sier ikke noe om at et fellesråd skal påta seg slike oppgaver, men paragraf 14 åpner likevel for at kirkelige fellesråd for øvrig kan utføre de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd. Samme paragraf sier også at kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene. Det er dette Fellesrådet i Bergen støtter seg til.

Karl Johan Hallaråker fra Nygård menighet mente det ville være bedre om menighetsrådene og ikke fellesrådet forvaltet eierskapet i Akasia. Det ville kreve at menighetsrådene utarbeidet aksjonæravtale og styringsdokumenter og gikk inn med valgte representanter fra menighetene.

Det standpunktet fikk ikke tilslutning. Mange var redd det bare ville føre til utsettelse og kreve nye runder i menighetsrådene.

Støtte

En etter en ga representantene i møtet utrykk for at de støttet en løsning med Fellesrådet som forvalter av eierskapet.

– Jeg tror Fellesrådet bedre kan forvalte eierskapet enn menighetsrådet, sa Bjarte Flaten fra Åsane menighet.

Asbjørn Valen fra Skjold mente saken var godt og saklig fremstilt i sakspapirene og ville støtte standpunktet. Lodve Gidske fra Søreide innrømmet at dette er komplisert, men at det var viktig å bestemme seg for noe.

– Jeg tror vi har gjort det klokeste valget. Det er en stor lettelse at vi har brakt dette i havn. Jeg håper dette bidrar til ro i menighetene. Vi skal nå lage en eiermelding det vi sier hvilke ønsker vi har for Akasia AS, sier Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder av Bergen kirkelige fellesråd.