Blomster til Bjørg
Blomster til Bjørg
TAKK: Lars Kristian Stendahl Gjervik overrakte blomster til Bjørg Sveinall Øgaard.

Publisert 19. juni 2017 av Tor Kristiansen

Bjørg Sveinall Øgaard blir takket for sin innsats i Bergen kirkelige fellesråd i flere fora for tiden.

– Jeg vil takke deg for stødig og fast lederskap. Som konstituert kirkeverge bidro du til at Bergen ble en bedre by å bo i, sa Lars Kristian Stendahl Gjervik da han takket henne for innsatsen under avslutningen av møtet i Bergen kirkelige fellesråd sist uke.

Bjørg Sveinall Øgaard kom til BKF som økonomisjef for fire og et halvt år siden. I oktober 2014 ble hun i tillegg utnevnt til assisterende kirkeverge. Da kirkeverge Kjell Bertel Nyland plutselig ble syk, rykket hun opp og overtok hans ansvarsfelt. Det ble noen krevende måneder med hardt arbeidspress. De siste månedene har Bjørg som assisterende kirkeverge i BKF særlig fulgt saken om hvem som skal forvalte eierskapet av Akasia. Det ble avgjort på siste rådsmøtet. Hun har sin siste arbeidsdag 30. juni.

Etter møtet takket også Lars Kristian kirkeverge Asbjørn Vilkensen og hans stab for tålmodig og godt arbeid med prosesser og saksutredning i det siste. Det har holdt høyt nivå og vært viktig i krevende saker. Han takket også Bjørg Sveinall Øgaard for utrettelig og løsningsorientert arbeid.