Heis i Fyllingsdalen kirke
Heis i Fyllingsdalen kirke
ÅPNING: Assisterende kirkeverge Bjørg Sveinall Øgaard klippet snoren før heisen ble tatt i bruk. Barna gledet seg. Til venstre står administrasjonsleder Tor André Ljosland.

Publisert 21. juni 2017 av Tor Kristiansen

Universell tilgjengelighet er viktig i alle bygg. Etter mange års planlegging er det nå kommet heis mellom hovedetasjen og underetasjen i Fyllingsdalen kirke.

– Vi er glad for den innsatsen Bergen kirkelig fellesråd og representanter fra Akasia har gjort for å sikre oss en heis. Nå åpner det seg nye muligheter for oss, sier administrasjonsleder Tor André Ljosland i Fyllingsdalen menighet.

Heisen er enkel å bruke. Det er bare å gå inn i heisen, trykke på en knapp og holde den inne til heisen er nede. Installering av heisen innebærer imidlertid at en av to trapper ned til underetasjen nå er fjernet.

– Folk er fornøyd. Vi kan ha flere aktiviteter nede og flere av våre toaletter er nå tilgjengelig for alle, opplyser Tor André.

Heisen kan også fungere som transportmiddel mellom etasjene for tyngre utstyr som fortrinnsvis lagres nede av hensyn til begrenset lagringsplass i hovedetasjen.

– I tillegg til heis er det i løpet av det siste året kommet nytt ventilasjonsanlegg nede. Dette måtte til av hensyn til høye målinger av radon. Det nye anlegget har gitt stor effekt på luftkvaliteten, og radonnivået er nå godt under myndighetenes anbefalte grenseverdier. Med heis og god luft nede, håper vi alle på at kjelleren med tiden vil bli enda mer brukt og at nye tiltak vokser frem, sier Tor André Ljosland.