Ledig 60 % stilling som administrasjonsleder i Landås menighet
Ledig 60 % stilling som administrasjonsleder i Landås menighet

Publisert 12. juli 2017 av Ann Carina Raknes

Bergen kirkelige fellesråd har 60 % ledig stilling som administrasjonsleder i Landås menighet. Stillingen kan kombineres med andre stillinger som er ledige i Landås menighet: 30 % frivillighetskoordinator eller 30 % menighetspedagog (se utlysning for stillingene i egen annonse).

Stillingen som administrasjonsleder gir rom for selvstendig saksbehandling og krever god evne til samarbeid og deltagelse i teamarbeid, samt evne til å arbeide ryddig og strukturert.

Landås er et levende og engasjert nabolag ved Ulrikens fot, med blant annet Bærekraftig liv og en av Bergens største speider grupper. Menigheten ønsker å være en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet.  Menighetens visjon har følgende overskrift: «Med himmel i blikket og jord under føttene».

Menigheten har mange aktiviteter og mye frivillig innsats. Barne- og familiearbeidet er særlig aktivt. Menigheten har juniorklubb, flere kor, speiderarbeid, søndagsskole, åpen barnehage og seniortreff. På «Supermandag» serveres middag i menighetssalen hver uke. Det er god oppslutning og engasjement rundt familiegudstjenestene. Menigheten har et aktivt konfirmantarbeid og ønsker å skape et enda bedre tilbud for de unge etter konfirmasjon.  

Staben i Landås består av sokneprest i fulltidsstilling og deltidsstillinger for kantor, kapellan, administrasjonsleder, frivillighetskoordinator, kirketjener og en prosjektbasert ungdomsarbeiderstilling som er menighetsfinansiert.

Administrasjonsleder blir tilsatt i Bergen kirkelige fellesråd, med administrasjonssjef i Bergen kirkelige fellesråd som nærmeste overordnet.


Stillingens formål:

 • Administrasjonsleder skal ivareta daglige leder-funksjoner for menighetsrådet og være menighetsrådets administrative ressurs
 • Administrasjonsleder skal være BKF sin representant i soknet
 • Administrasjonsleder skal i samarbeid med sokneprest, bidra til et godt samarbeid med alle i og utenfor staben.

Hovedoppgaver:

 • Saksbehandling, sekretær og ansvarlig for effektuering av menighetsrådets vedtak, samt administrere menighetens virksomhet i samarbeid med menighetsråd og stab
 • Ansvarlig for økonomistyring og økonomisk planlegging, inkludert budsjettarbeid
 • Er fast med i menighetens arbeidsutvalg og er rådets administrative representant
 • Ha det overordnede ansvar for menighetsrådets og fellesrådets virksomhet i menigheten, ivareta daglig ledelse og administrere stabsmøtet i samarbeid med sokneprest
 • Personalansvar for ansatte som lønnes over fellesrådets budsjett, og kan påta seg personalansvar for menighetstilsatte etter avtale
   

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, ev. annen relevant utdanning/praksis
 • God vurderingsevne og evne til å utføre arbeidet på en selvstendig, effektiv og kvalitativ god måte
 • Kjennskap til lover og forskrifter som gjelder på personalområdet
 • Kjennskap til offentlig saksbehandling
 • Det legges vekt på gode samarbeidsevner
 • Vi søker etter en person som har ledererfaring

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Kirkeloven § 29.
Søker må være medlem av Den norske kirke.

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

 

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Tilsetting på vanlige vilkår
 • Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Tiltredelse: 01.09.2017, eller etter avtale

 

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf

Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

Saksnummer: 17/224

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt personalsjef Berit Bakke tlf. 996 04 561, e-post: bb957@kirken.no, eller administrasjonssjef Tove Margrete Nordmark, tlf. 996 42 317, e-post: tn527@kirken.no

SØKNADSFRIST: 13.08.2017