Ledig 30 % stilling som menighetspedagog i Landås menighet
Ledig 30 % stilling som menighetspedagog i Landås menighet

Publisert 12. juli 2017 av Ann Carina Raknes

Landås menighet søker etter en engasjert og dyktig menighetspedagog.

Bergen kirkelige fellesråd har 30 % ledig stilling som menighetspedagog i Landås menighet. Stillingen kan kombineres med andre stillinger som er ledige i Landås menighet: 60 % administrasjonsleder eller 30 % frivillighetskoordinator (se utlysning for stillingene i egen annonse).

Landås er et levende og engasjert nabolag ved Ulrikens fot, med blant annet Bærekraftig liv og en av Bergens største speider grupper.  Menigheten ønsker å være en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet. Menighetens visjon har følgende overskrift: «Med himmel i blikket og jord under føttene».

Menigheten har mange aktiviteter og mye frivillig innsats. Barne- og familiearbeidet er særlig aktivt.  Menigheten har juniorklubb, flere kor, speiderarbeid, søndagsskole, åpen barnehage og seniortreff. På «Supermandag» serveres middag i menighetssalen hver uke.  Det er god oppslutning og engasjement rundt familiegudstjenestene. Menigheten har et aktivt konfirmantarbeid og ønsker å skape et enda bedre tilbud for de unge etter konfirmasjon. Trosopplæringsplan er godkjent. Dåpstallet ligger på ca. 30-40 årlig. Antall konfirmanter ligger normalt på om lag 30.  

Staben i Landås består av sokneprest i fulltidsstilling og deltidsstillinger for kantor, kapellan, administrasjonsleder, frivillighetskoordinator, kirketjener og en prosjektbasert ungdomsarbeiderstilling som er menighetsfinansiert.

Menighetspedagog vil bli tilsatt i Bergen kirkelige fellesråd, med administrasjonsleder i Landås menighet som nærmeste overordnet.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en aktiv pådriver i menighetens undervisningsarbeid, inkludert arbeidet for barn og unge fra 0-18 år (i henhold til lokal trosopplæringsplan).
 • Bidra til at alle medlemmer i soknet er godt kjent med menighetens undervisningstilbud.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning etter menighetens undervisningsplaner.
 • Medvirke til planlegging og gjennomføring av gudstjenester i henhold til menighetens planer.
 • Bidra til bred deltakelse og aktiv involvering fra barn/unge og deres foreldre/foresatte i menighetens fellesskap.
 • Rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.
 • Ta initiativ til samarbeid med ulike eksterne samarbeidspartnere som f. eks. barnehage, skole og organisasjoner. 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyskolenivå, med pedagogikk og kristendom i fagkretsen, f.eks. barnehagelærer.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Er initiativrik og kreativ
 • Er kontaktskapende
 • Er glad i å arbeide med og formidle til barn og unge
 • Evne til å motivere seg selv og andre
 • Det er en fordel med erfaring fra kirkelig barne- og ungdomsarbeid
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy i det daglige arbeidet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. Kirkeloven § 29.

Søker må være medlem av Den norske kirke.

Det kan bli spørsmål om samlivsform jfr. AML § 13.4

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Tilsetting på vanlige vilkår
 • Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Tiltredelse: 01.09.2017, eller etter avtale

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf. Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning. Saksnummer: 17/222

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt personalsjef Berit Bakke tlf. 996 04 561, e-post: bb957@kirken.no, eller administrasjonssjef Tove Margrete Nordmark, tlf. 996 42 317, e-post: tn527@kirken.no

 

SØKNADSFRIST:13.08.2017