Forbedringer på Solheim gravplass
Forbedringer på Solheim gravplass
VAKRERE: Nysådd plen og ny gangvei er en stor forbedring på Solheim gravplass.

Publisert 31. juli 2017 av Tor Kristiansen

Det ser langt vakrere utpå Solheim gravplass nå. Tykke karmer av betong rundt hver enkelt grav er fjernet fra D-feltene og E-20. Plenen er tilsådd og en ny gangvei anlagt ved muren mot hovedveien.

 

 

– Dette kan vi være stolte over. Vi har fått mye skryt for arbeidet. Ingen har klaget, sier Frode Hovland i Gravplassteamet i Akasia.

Han vandrer rundt sammen med Simon Andvik og prøver å finne årsaken til en lekkasje denne første dagen i uken.

De tykke karmene av betong rundt hver enkelt grav har gjort det vanskelig å slå plenene mellom gravene på de gamle feltene på Solheim. Nå er det mulig å komme til med vanlige gressklippere. Også flere andre felt er utbedret og tilsådd. Forbedringene vil effektivisere slåtten. Det kommer både de som arbeider på gravplassen og byens innbyggere til gode.

Takket være det som nå er gjort, regner gravplassjef Inghild Hareide Hansen i Bergen med at hun plass nok på Solheim til nye graver i minst syv år til. Det er hun glad for.

I første omgang er det plass til 100 nye graver.

DAGENS UTFORDRING: Frode Hovland og Simon Andvik prøver å finne årsaken til en lekkasje.