Ønsker å hjelpe menighetene til å blomstre
Ønsker å hjelpe menighetene til å blomstre
NY TITTEL: Tove Margrete Nordmark er nå sjef for menighetsavdelingen i Bergen kirkelige fellesråd.

Publisert 07. august 2017 av Tor Kristiansen

Flotte kirkebygg er viktig. Men uten et pulserende liv der mennesker inspireres og styrkes, fungerer kirkene ikke. Som sjef for menighetsavdelingen i BKF vil Tove Margrete Nordmark hjelpe menighetene til å blomstre.

– Trosopplæringsreformen har fått frem mye kreativitet i menighetene de siste årene. Alle byens menigheter har nå fått økte tilskudd til arbeidet blant barn og unge. De har fått til mye spennende og skapt nysgjerrighet, sier Tove Margrete Nordmark.

Hennes tittel er nå sjef for menighetsavdelingen i Bergen kirkelige fellesråd og ikke lenger administrasjonssjef. Dermed er også hovedansvaret hun hele tiden har hatt, klarere presisert.

Flere avdelinger

Menighetsavdeling er en operativ virksomhet i Bergen kirkelige fellesråd på lik linje med Kirkebyggavdelingen og Gravplassavdeling. I tillegg har BKF de tre stabsavdelingene Økonomi-, Administrasjons- og Personalavdeling. Ute i menighetene er Tove Margrete Nordmark nærmeste leder for administrasjonslederne, og har dermed også ansvar for de som er ansatt av BKF og arbeider med diakoni, musikk og undervisning i menighetene.

– Menighetsrådet er ansvarlig for arbeidet som drives i menighetene, mens BKF er arbeidsgiver for de ansatte. Vi sikrer midler i kontakt med myndighetene og ser til at alt går rett for seg, sier Tove Margrete Nordmark.

Viktige stillinger

Hun er svært glad for at BKF har hatt mulighet til å opprette administrasjonslederstillinger i alle menighetene i byen.

– De gir menighetene mulighet til å drive best mulig ut fra sine egne målsettinger. Tidligere måtte menighetsrådenes medlemmer selv ta ansvar for administrasjon og økonomi. Nå har de ledere som hjelper dem med å ivareta dette på en god og riktig måte, sier Tove Margrete.

– Menighetene har dessuten nærmere 3500 frivillige medarbeidere å spille på. Hva ser du at de betyr?

– Uten de frivillige ville de ansatte bare fått gjort en brøkdel av arbeidet. Men de frivillige er ikke bare viktige for å få utført oppgavene. Deres engasjement skaper også tilhørighet til menigheten og knytter enkeltmennesker sammen, sier Tove Margrete Nordmark.

Hun begynte selv som administrasjonsleder i en av byens menigheter i år 2000 og har hatt ulike kirkelige stillinger. Dermed kjenner hun arbeidet godt og vet bedre enn andre hvor skoen trykker.

Mye verdifullt

– Hvilke utfordringer har menighetene?

– De er forskjellige fra menighet til menighet. Det er spennende å følge med og jeg ser at selv små menigheter får til mye verdifullt arbeid. Kan alle blomstre ut fra sin egenart, tror jeg mye er vunnet. Det er viktig for meg å se til at rammene er best mulig og gi den enkelte kompetanse, sier Tove Margrete Nordmark.