PRESENTASJONSRESSURSER: Skal du legge frem rapporten?
PRESENTASJONSRESSURSER: Skal du legge frem rapporten?

Publisert 30. oktober 2017 av Karoline Rossgård Salhus

Her finner du en «Dette handler det om»-presentasjon som lettere tilgjengeliggjør rapportens kontekst, hovedbudskaper og tidslinje over prosessen.

 

 

Hvordan sikre og styrke kirkens nærvær i Bergen? Er kirken i Bergen organisert på en hensiktsmessig måte? For å gi fellesrådet et best mulig grunnlag til å lede og videreutvikle en bærekraftig kirkelig virksomhet i Bergen, ble det i april 2015 nedsatt et utvalg til å foreta en virksomhetsgjennomgang og utarbeide en samlet vurdering av den totale ressursutnyttelsen i organisasjonen.

 

Les mer: - Kirken har utvilsomt behov for strukturelle endringer

 


Utvalgets arbeid har resultert i rapporten «Virksomhetsgjennomgang av BKF og alle menighetene i Bergen». Denne (samt høringsbrev) ble i uke 40 sendt ut på høring til alle menighetsrådene, de tillitsvalgte for BKF-ansatte og prestene, vernetjenesten, Bispedømmerådet, felles miljøutvalg og den enkelte BKF-ansatte. I tillegg oppfordres stabene til å drøfte rapporten og gjerne også avgi en felles uttalelse.  Høringsfristen er satt til 1.mars 2018.

 

 

Følg oss på Facebook

 

 

Skal du og/eller din enhet avgi høringssvar?

I uke 43 sendte vi ut en presentasjon til alle våre administrasjonsleder, som kan være til hjelp når man skal tilgjengeliggjøre virksomhetsgjennomgang-rapporten. Presentasjonen er tenk som en slags «Dette handler det om»-ressurs som kan brukes i de fleste forum, om det så er menighetsråd eller stab, eller annet.

 

Her finner du presentasjonen. Vi håper den kommer til nytte for de av dere som ser behov for en slik presentasjon.