23. NOV: SEMINAR OM VIRKSOMHETSGJENNOMGANGEN
23. NOV: SEMINAR OM VIRKSOMHETSGJENNOMGANGEN

Publisert 14. november 2017 av Karoline Rossgård Salhus

Tors 23. nov kl 18.30 i Sælen kirke inviterer kirkevergen og utvalget bak rapporten til samtale og spørsmål om rapportens innhold.

 

 

Samfunnet endrer seg og rammebetingelsene for kirken endrer seg. Da må kirken ta grep.

Hvordan sikre og styrke kirkens nærvær i Bergen? Er kirken i Bergen organisert på en hensiktsmessig måte? For å gi fellesrådet et best mulig grunnlag til å lede og videreutvikle en bærekraftig kirkelig virksomhet i Bergen, ble det i april 2015 nedsatt et utvalg til å foreta en virksomhetsgjennomgang og utarbeide en samlet vurdering av den totale ressursutnyttelsen i organisasjonen.

 

Les mer: - Kirken har utvilsomt behov for strukturelle endringer

 

Utvalgets arbeid har resultert i rapporten «Virksomhetsgjennomgang av BKF og alle menighetene i Bergen». Rapporten ble i uke 40 sendt ut på høring til alle menighetsrådene, de tillitsvalgte, vernetjenesten, Bispedømmerådet, de tillitsvalgte for prestene, felles miljøutvalg og den enkelte BKF-ansatte. I tillegg oppfordres stabene til å drøfte rapporten og gjerne også avgi en felles uttalelse. Høringsfristen er satt til 1.mars 2018

 

Stikkord i rapportens anbefalinger er samorganisering av staber, flere hele stillinger, og mer samarbeid på tvers av soknegrensene.

 

Følg oss på Facebook

 

Et punkt i fellesrådets vedtak sier at kirkevergen sammen med utvalget skal invitere til et seminar for en nærmere presentasjon av rapporten og de forslag og vurderinger som fremgår av utvalgets arbeid med rapporten.

 

- Seminaret er åpent for alle berørte og interesserte. Her inviterer vi til presentasjon av rapporten, samt samtale og spørsmål vedrørende rapportens innhold, bakgrunnen for arbeidet og hva vi ser for oss i prosessen videre, forklarer kirkevergen.

Kirkevergen vil belyse bakgrunnen for at det ble satt ned et utvalg, og gi et bakteppe som rapporten må ses i sammenheng med.

Eva Taule som leder av utvalget og Bjørg Sveinall Øgaard som sekretær vil legge frem detlajer om utvalgets arbeid, rapportens forutsetninger, innhold, konklusjoner og utfordringer.

Seminarets siste del blir en åpen samtale- og spørsmålsekvens. Her håper vi at vi sammen kan løfte blikket og få en god og nyttig dialog rundt rapportens anbefalinger, eventuelle ideer om andre løsninger for hensiktsmessig organisering, samt hva de ulike involverte tenker på, lurer på og ser for seg fra sitt perspektiv.

 

Et annet punkt i vedtaket for prosessen videre er en bred høring.

 

- Høringen er en åpen invitasjon til å uttale seg generelt om rapporten og de forslagene som fremkommer i den, og til å foreslå eventuelle andre løsninger som kan svare på fellesrådets mandat til utvalget. Arbeidet har til nå vært en prosess i et nedsatt utvalg. Nå er det viktig at den videre behandlingen blir en bred og åpen prosess hvor ingen konklusjoner er gitt på forhånd, forklarer kirkevergen.

 

 

 Kireverge Asbjørn Vilkensen (t.v) og fellesrådsleder Lars Kristian Stendahl Gjervik (t.h).