SEMINAR 23. NOV: - Ved ubesvarte spørsmål, ta kontakt
SEMINAR 23. NOV: - Ved ubesvarte spørsmål, ta kontakt

Publisert 29. november 2017 av Karoline Rossgård Salhus

Seminaret besto i presentasjon, spørsmål, kommentarer og samtale om virksomhetsgjennomgangsrapporten. Kirkevergen oppfordrer til å ta kontakt ved behov for ytterligere oppklaringer.

 

 

 

 

Torsdag 23. nov ble det avholdt seminar om rapporten «Virksomhetsgjennomgang av BKF og alle menighetene i Bergen» i Sælen kirke.

 

Bakgrunn: - Kirken har utvilsomt behov for strukturelle endringer

 


Seminaret var åpent for alle berørte og interesserte.

 

- Vi inviterte til seminaret for å presentere rapporten etter virksomhetsgjennomgangen, og for å gi mulighet til spørsmål, kommentarer og samtale om rapportens forslag til tiltak. Jeg mener vi lyktes med det, sier kirkeverge Asbjørn Vilkensen.

 

Følg oss på Facebook

 


Kvelden var lagt opp som følger:

1. Orientering om bakgrunn og kontekst for arbeidet, ved kirkevergen.

Kirkevergens presentasjonsressurser.

2. Presentasjon av rapporten og dens detaljer ved utvalgets leder Eva Taule og sekretær Bjørg Sveinall Øgaard.

Taules presentasjonsressurser, om utvalgets arbeid og prosessen fram mot en rapport.

Øgaards presentasjonsressurser, mer inngående om modellene.

3. Orientering om veien videre, ved kirkevergen.

4. Åpen spørsmål- og samtalesekvens, ledet av kommunikasjonsrådgiver Karoline R. Salhus.

 

- Jeg tror arrangementet bidro til en nærmere forståelse av rapporten, og like viktig – til en forståelse av de tanker og vurderinger rapporten har utløst i menighetene og blant ansatte. Dette blir viktige signaler å ta med videre for oss som har ansvar for høringsprosess og saksfremlegg til fellesrådet, og vi har notert oss det som ble sagt i seminaret, forklarer kirkevergen.

 

Spørsmål og innspill fra salen

Kirkevergen med sin ledergruppe hadde i forkant av seminaret mottatt konkrete spørsmål fra flere menighetsråd, samt responser og signaler fra administrasjonslederne, etter fellesmøte med dem uken før.

 

En oversikt over hva disse spørsmålene og signalene tematisk handler om, ble presentert for de fremmøtte. De aller fleste spørsmålene handler konkrete om 1. organisering av stab, 2. innsparinger på menighetsnivå men ikke i BKF sentralt og 3. begrepsavklaringer i rapporten, og videre: utvalgets arbeid, rapportens tallfokuserte form, økonomi, og veien videre.

 

- Å åpne opp for spørsmål fra salen med en gang, og å ikke selv sette forhåndsinnmeldte spørsmål på dagsorden, var et strategisk valg for å involvere salen og unngå enveiskommunikasjon også på denne delen av seminaret, forklarer Salhus.

 

Alle spørsmål vil bli besvart

Panelet tok i mot innlegg og spørsmål etter tur fra talerliste til denne var tom, en halvtime på overtid. (Tidsramme var opprinnelig 18.30-21.00). Det ble talt 139 fremmøtte, og omlag 20 tok ordet under den halvannen timer lange spørsmål- og samtalesekvensen.

 

- Jeg håper og tror at kvelden ga nyttige innspill til alle dem som var der og som skal gi sine høringsuttalelser. Om noen har flere spøsrmål de føler de ikke har fått svar på, vil jeg understreke at alle er velkommen til å ta direkte kontakt med meg for oppklaring, forklarer kirkevergen.

 

Når det gjelder de konkrete spørsmålene mottatt fra menighetråd i forkant av seminaret, vil kirkevergen ta direkte kontakt med dem i etterkant av seminaret.

 

- Vi maktet ikke å i denne sammenhengen gå konkret inn på alle de forhåndsmeldte spørsmålene fra menighetsrådene, men disse arbeider jeg nå med å gi et skriftlig svar på, forklarer kirkevergen.

 

Rapporten er nå på høring. Høringsfristen er satt til 1.mars 2018.