BT-SAK OM TÅRNET I BISKOPSHAVN: BKF presiserer
BT-SAK OM TÅRNET I BISKOPSHAVN: BKF presiserer

Publisert 01. februar 2018 av Karoline Rossgård Salhus

BKF er ansvarlig for de prosjekter og det arbeid Akasia AS utfører på kirkene i Bergen, i forbindelse med BT-sak 01.02.18 poengterer BKF sin rolle i saken.

 

 

 

Bergens Tidende publiserte i dag 01.02.18 artikkelen "Varslersak etter at kirkeselskap gav millionkontrakt uten anbud".


Følgende informasjon ble samme formiddag sendt fra kirkeverge Asbjørn Vilkensen, til kommunen, til fellesrådets medlemmer, til kontrollutvalget og til Akasias styre:

 

Vedrørende artikkel i Bergens Tidende papir og nett i dag 01.02.2018: "Varslersak etter at kirkeselskap gav millionkontrakt uten anbud".

Som forvalter av kommunens midler, på vegne av og glede for Bergen og Bergens befolkning er det en høyt prioritert sak for BKF å til enhver tid operere i tråd med gjeldende regelverk, også for offentlige anskaffelser. Vi mener at dette regelverket også er fulgt i byggingen av nytt klokketårn i Biskopshavn.

BKF er ansvarlig for de prosjekter og det arbeid Akasia AS utfører på kirkene i Bergen.
BKF ved kirkeverge og kirkebyggsjef vil poengtere:

• Det var BKF ved kirkebyggsjef som traff avgjørelsen om å bruke Straume Mesterbygg til arbeidet på tårnet i Biskopshavn kirke.

• Anslått kostnad på arbeidet som skulle utføres på kirketårnet i Biskopshavn var opprinnelig prosjektert til å falle innunder regelverk for offentlig anskaffelser mellom 100.000 og 1,1 million. Gjeldende regelverk for anskaffelser i denne priskategorien er fulgt, da BKF ved kirkebyggsjef vurderte  at man av sikkerhetsmessige grunner måtte sette i verk strakstiltak, og at en derfor i dette konkrete tilfellet ikke kunne utsette prosjektet i den tidsperioden det ville tatt å få gjennomført en konkurranse, slik det normalt skal gjøres og blir gjort.  Det ble videre vurdert at tilbudet som allerede forelå fra Straume Mesterbygg var fordelaktig.

• At prisen på arbeidet ble større enn først antatt skyldes at en etter at prosjektet startet opp fant skjulte feil i konstruksjonen som ga ekstraarbeid. Dermed ble totalsummen på prosjektet høyere enn opprinnelig tilbud.

Dersom noen ønsker mer informasjon, så ta kontakt med meg eller kirkebyggsjef Arne Tveit"

 

 

I tillegg har vi kontaktet BT med ønske om oppfølgingssak. Bergen kirkelige fellesråd ved kirkeverge og byggsjef  reagerer på at det i saken ikke kommer tydelig frem at det var BKF ved kirkebyggsjef som traff avgjørelsen om å bruke Straume Mesterbygg til arbeidet på tårnet i Biskopshavn kirke. Vi reagerer også på at BKF ikke er involvert som kilde i saken, da det er BKF som er ansvarlig for de prosjekter og det arbeid Akasia AS utfører på kirkene i Bergen.

 

02.02.18 publiserte BT oppfølgingssaken "Det var fare for at kirkeklokkene kunne falle ned og treffe folk".

 

 

 

 

Bilde: Faksimile bt.no 01.02.18 kl 16.00