LANGFREDAG I NYKIRKEN: Å uttrykke det ufattelige
LANGFREDAG I NYKIRKEN: Å uttrykke det ufattelige

Publisert 22. mars 2018 av Karoline Rossgård Salhus

«Installasjonen er et forsøk på å gi uttrykk til en dag og et budskap som er så sterkt, så ufattelig at vi omtrent ikke kan ta det inn over oss».

 

 

Langfredag, 30. mars, er Nykirken rigget for å gi rom for refleksjon over Jesu lidelse, i form av korsvandring. Med stasjoner med bilder og tekst knyttet til hendelsene denne mørke dagen, kan en vandre i rommet eller sitte stille mens improviserende musikere skaper meditative lydlandskaper.

 

Følg Påskefest på Facebook

 

Mulighet for samtale og forbønn

"Dette er fjerde gang vi gjør dette i Nykirken. Først gjennomførte vi det som et prøveprosjekt over tre år, så hadde vi et lite opphold og nå vil vi altså hente det frem igjen, i en utvidet form. Blant flere nye innslag vil prest Øyvind Rise være tilstede hele dagen med mulighet for samtale og forbønn", forklarer Eirik B. Minde, barne- og ungdomskantor i Bergen domkirke menighet.

 

Korsvandringens Facebook-event


Omtrent hver hele time blir det lesing av lidelseshistorien i videoform. Kirken er åpen fra kl 12.00 til kl 17.00.


«Det handler om å gi et uttrykk en et budskap som er så sterkt, så ufattelig at vi omtrent ikke kan ta det inn over oss. Kanskje vi da klarer å kjenne litt på det. Det tror jeg kan gi oss visdom og en forståelse en kan ta med i eget liv», forklarer barne- og ungdomskantoren.

 

Musikk istedenfor preken
Den improviserte musikken skal fungere som et redskap for refleksjon.


«Ideen om å bruke improvisert musikk slo først rot da jeg en påske skulle ha gudstjeneste på langfredag sammen med en, for meg, ukjent prest. Likevel valgte han å komme med følgende forespørsel like før tjenesten: Kan du spille noe som tar oss inn i teksten i stedet for preken i dag? Historien er så sterk slik den er at jeg ønsker ikke å preke over den, bare la folk dvele ved den. Dette ble en sterk opplevelse for meg. Mitt fag er ikke først og fremst ord, men toner og rytme», forklarer Minde.

 

Les mer: Alle påskens kulturarrangementer

 

Foto fra Tweensgruppen
Mens kantoren tar seg av musikken, er det menighetens barn og unge som har jobbet med tematikken i andre uttrykksformer.


«Tweens-gruppen vår har arbeidet med å ta bilder relatert til lidelseshistorien og de ulike stasjonene. Disse skal så brukes som en del av vandringen for å gi historien enda flere uttrykk og dermed nyanser», forklarer Minde.

 

Følg Påskefest på Facebook

 

Lidelseshistorien på egne vilkår
Konseptet er et forsøk på å skape en arena hvor mennesker kan oppleve og ta til seg denne helt spesielle dagen på egne vilkår.


«Vi åpner et rom man kan trå inn i, hvor man selv styrer prosessen, hvor man selv kontrollerer tempo og mengde. Det spilles musikk kontinuerlig men ikke som en konsert, mer som et bakteppe for ens egen prosess, eller som et punkt å fokusere på under meditasjon», forklarer kantor Minde.

 

 

 

 

 

Foto: Bergen domkirke menighet