Høringssvar virksomhetsgjennomgang
Høringssvar virksomhetsgjennomgang

Publisert 03. april 2018 av Tor Andre Ljosland

Høringen til virksomhetsgjennomgangen er nå avsluttet.

Her ligger en oppsummering av høringsinnspillene i to dokument. Ett fra menighetsrådene og ett samlet fra ansatte og andre.

KA - Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon har utarbeidet en sammenstilling av høringssvarene.