Fjernet "den siste oljen"
Fjernet den siste oljen
Julie Andersland klippet snoren som markerte nyåpningen. Kirkebyggsjef Arne Tveit til venste og kirkeverge Asbjørn Vilkensen til høyre.

Publisert 14. mai 2018 av Tor Andre Ljosland

Som et ledd i arbeidet med «Grønn kirke» har Solheim kirke fjernet sin oljefyr.

Det var feststemning i Solheim kirke da byråd Julie Andersland kom for å åpne kirken etter flere måneders arbeid. Nå er det installert ny vannbåren varme, og oljefyren er kastet ut. Nå er det ingen kirker i Bergen med oljefyr, sier Arne Tveit, kirkebyggsjef i Bergen kirkelige fellesråd.

Nyheten gledet også Julie Andersland, byråd for klima, kultur og næring, som åpnet kirken etter restaureringen. I sin tale pekte hun på at arbeidet var i tråd med kommunens planer for en mer klimavennlig by.

Opprustningen av Solheim kirke innebærer også fornyelse av kontorer, ved at den gamle presteboligen er blitt ombygd. Nå vil ikke lenger organisten trenge å ha kontoret sitt på galleriet. I våpenhuset blir det også installert løfteplattform for å gjøre kirken bedre tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Arbeidet har vært utført som en hovedentreprise, med Akasia som hovedentreprenør.

 

Fakta:

Solheim Kirke
Oppført: 1956
Sitteplasser: 330

Nyåpnet: 9.mai 2018