Ledig 60 % stilling som administrasjonsleder i Laksevåg menighet
Ledig 60 % stilling som administrasjonsleder i Laksevåg menighet

Publisert 14. mai 2018 av Liv Bente Nilsen

Det er ledig 60 % fast stilling som administrasjonsleder i Laksevåg menighet.

Laksevåg menighet hører til Bergen domprosti.  Laksevåg kirke er en vakker trekirke fra 1875.
Den ligger idyllisk til nær sjøen ved Laksevågparken på Damsgård.  I et påbygg til kirken er det menighetssal, kirkestue og kontorer for prest(er), kantor, kirketjener, administrasjonsleder og frivillighetskoordinator. De ansatte i Laksevåg og Nygård menigheter danner én felles stab, med stabsmøte hver uke.

Stillingen som administrasjonsleder gir rom for selvstendig saksbehandling og krever god evne til samarbeid og deltagelse i teamarbeid, samt evne til å arbeide ryddig og strukturert.

Tilsettingen skjer i Bergen kirkelige fellesråd, med sjef menighetsavdeling som nærmeste overordnet.


Stillingens formål
•          Administrasjonsleder skal ivareta daglige leder-funksjoner for menighetsrådet og være
             menighetsrådets administrative ressurs.
•          Administrasjonsleder skal være BKF sin representant i soknet.
•          Administrasjonsleder skal i samarbeid med sokneprest, bidra til et godt samarbeid med alle i og utenfor staben.


Hovedoppgaver:
•          Saksbehandling, sekretær og ansvarlig for effektuering av menighetsrådets vedtak, samt administrere menighetens virksomhet i samarbeid med menighetsråd og stab.
•          Ansvarlig for økonomistyring og økonomisk planlegging, inkludert budsjettarbeid.
•          Er fast med i menighetens arbeidsutvalg og er rådets administrative representant.
•          Ha det overordnede administrative ansvar for menighetsrådets og fellesrådets virksomhet i menigheten, ivareta daglig administrativ ledelse og administrere stabsmøtet i samarbeid med sokneprest.
•          Personalansvar for ansatte som lønnes over fellesrådets budsjett, og kan påta seg personalansvar for menighetstilsatte etter avtale.


 

Ønskede kvalifikasjoner:
• Utdanning på høyskole/universitetsnivå, ev. annen relevant utdanning/praksis
• God vurderingsevne og evne til å utføre arbeidet på en selvstendig, effektiv og kvalitativ god 
  måte
• Kjennskap til lover og forskrifter som gjelder på personalområdet
• Kjennskap til offentlig saksbehandling
• Det legges vekt på gode samarbeidsevner
• Vi søker etter en person som har ledererfaring

Personlig egnethet vil bli lagt vekt på.

Søker må være medlem av Den norske kirke.

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no ) og Bergen kirkelige fellesråds Arbeids- og personalreglement.

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
• Variert arbeid i positivt miljø
• Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
• Ulykkes- og gruppelivsforsikring
• Bedriftshelsetjeneste
• Tiltredelse: 01.08.18 eller etter avtale

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.
Stilling med saksnummer: 18/117

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju. Vi ber om at søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske institusjoner om å legge ved norske oversettelser.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt personalsjef Berit Bakke tlf.99604561, e-post: bb957@kirken.no , eller sjef menighetsavdelingen Tove Margrete Nordmark, tlf. 99642317, epost: tn527@kirken.no
 

SØKNADSFRIST: 10.06.2018