Ledig 80 % fast stilling som menighetspedagog i Laksevåg og Nygård menigheter
Ledig 80 % fast stilling som menighetspedagog i Laksevåg og Nygård menigheter

Publisert 16. mai 2018 av Liv Bente Nilsen

Det er ledig 80 % fast stilling som menighetspedagog i Laksevåg og Nygård menigheter.

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk. En kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

 

STILLING MED SAKSNR  18/134

Det er ledig 80 % fast stilling som menighetspedagog i Laksevåg og Nygård menigheter

De to menighetene Laksevåg og Nygård har ledig hver sin stilling som menighetspedagog,
40% stilling, og søker nå felles menighetspedagog i 80% stilling. Det arbeides med på sikt å utvide stillingen til 100%.

Laksevåg og Nygård menigheter ligger like utenfor Bergen sentrum.
Laksevåg kirke er bygget i tre og ligger flott til ved innseilingen til Bergen. Den stod ferdig i 1875 og har 350 sitteplasser.
 
Nygård kirke er en arbeidskirke bygget i 1972 og har et kirkerom med 470 sitteplasser. Begge kirkene har gode lokaler til bl.a. barne- og ungdomsarbeid.
Nygård menighet har barne- og ungdomstilbud som barnekoret Solstrålene og
Laxing tensing, i tillegg til Nattkafe og dataklubben NDT LAN. Laksevåg menighet har barnearbeid med bl.a. 4-årsskole og 6-årsskole.

Det er tett stabsfelleskap og regelmessige stabsmøter mellom de to menighetene, som har om lag 9500 medlemmer til sammen.

Menighetene har hver sin sokneprest, kapellan, organist, administrasjonsleder og frivillighetskoordinator. Kirketjeneren jobber i begge menighetene og samarbeidstiltak mellom menighetene vurderes fortløpende.

Menighetspedagog innen trosopplæring vil bli tilsatt i Bergen kirkelige fellesråd, med administrasjonsleder i Nygård menighet som nærmeste overordnet.

Arbeidsoppgaver
•          Sammen med stab og frivillige planlegge og være leder og saksbehandler for
             trosopplæringsutvalgene
•          Oppgaver og ansvar vil bli tilpasset trosopplæringsplanen
•          Kvelds- og helgearbeid må påregnes
 

Ønskede kvalifikasjoner
•          Utdanning på høyskolenivå, med pedagogikk og kristendom i fagkretsen
•          Erfaring er viktig, men bør helst komme i tillegg til utdanning
•          Har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig og strukturert
•          Er initiativrik og kreativ
•          Er kontaktskapende
•          Er glad i å arbeide med og formidle til barn og unge
•          Evne til å motivere seg selv og andre
•          Det er en fordel med erfaring fra kirkelig barne- og ungdomsarbeid
•          Erfaring med å bruke IT-verktøy i det daglige arbeidet
•          Behersker norsk flytende både muntlig og skriftlig


Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse ifølge Kirkeloven § 29.
Søker må være medlem av Den norske kirke.
Det kan bli spørsmål om samlivsform iflg. AML § 13.4

Søkere må være medlem av Den norske kirke.

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no ) og Bergen kirkelige fellesråds Arbeids- og personalreglement.


Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
•          Variert arbeid i positivt miljø
•          Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
•          Ulykkes- og gruppelivsforsikring
•          Bedriftshelsetjeneste
•          Tiltredelse: 01.09.2018 eller etter avtale

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.
Stilling med saksnummer: 18/134

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.
Vi ber om at søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norske oversettelser.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til personalsjef Berit Bakke, tlf. 55 59 71 71/ mob.996 04 561, bb957@kirken.no  eller til administrasjonsleder Grete Smørås, tlf. 55 59 71 93 eller  e-post: gs447@kirken.no  

SØKNADSFRIST: 10.06.2018