Fellesrådets saker/møter

 

- Oversikt over møter i AAU og BKF i 2017

 

- Bergen kirkelige fellesråd - 2017

 

Møte 01/17 - Onsdag 15.02.2017 kl 18:30 - 21:00
                         - Protokollen

Møte 02/17 - Onsdag 26.04.2017 kl 18:30 - 21:00
                        - Protokollen

Møte 03/17 - Onsdag 14.06.2017 kl 18:30 - 21:00
                        - Protokollen

Møte 04/17 - Onsdag 20.09.2017 kl 18:30 - 21:00
                         -Protokollen

Møte 05/17 - Onsdag 01. november 2017  kl 18:30 - 21:00
                        - Protokollen

Møte 06/17 - Onsdag 20. desember 2017  kl 18:30 - 21:00
                       - Protokollen

 

 

- Oversikt over møter i AAU og BKF i 2016

 

- Bergen kirkelige fellesråd - 2016

 

Møte 01/16 - Onsdag 24.02.2016 kl 18:30 - 21:00
                         - Protokollen

Møte 02/16 - Onsdag 27.04.2016 kl 18:30 - 21:00
                        - Protokollen

Møte 03/16 - Onsdag 08.06.2016 kl 18:30 - 21:00
                        - Protokollen

Møte 04/16 - Fredag 16.06.2016 kl 17:00 - 18:00
                         -Protokollen

Møte 05/16 - Onsdag 14. september 2016  kl 18:30 - 21:00
                        - Protokollen

Møte 06/16 - Onsdag 2. november 2016  kl 18:30 - 21:00
                       - Protokollen

Møte 07/16 - Onsdag 14. desember 2016  kl 18:30 - 21:00
                       - Protokollen

 

 

- Arbeids- og administrasjonsutvalget - 2016

 

Møte 01/15 - Tirsdag 08.12.2015 kl 13:00 - 15:00
Møte 02/16 - Tirsdag 16.02.2016 kl 13:00 - 15:00
Møte 03/16 - Tirsdag 19.04.2016 kl 13:00 - 15:00

Møte 04/16 - Tirsdag 31.05.2016 kl 13:00 - 15:00
Møte 05/16 - Tirsdag                  kl 13:00 - 15:00   

 

 

- Bergen kirkelige fellesråd - 2015

Møte 1/2015 - Onsdag 18.02.2015 - kl. 18.30 - 21.00
            - Tilstandsrapport Domkirken 
            - Protokollen
Møte 2/2015 - Onsdag 29.04.2015 - kl. 18.30 - 21.00
            - Tilstandsrapport Domkirken
            - Tilstandsrapport Korskirken
            - Protokollen
Møte 3/2015 - Onsdag 10.06.2015 - kl. 18.30 - 21.00 OBS: Kl. 17.00: Omvisning i Mariakirken
              -Protokollen

Møte 4/2015 - Onsdag 02.09.2015 - kl. 18.30 - 20:30
             -Protokollen

Møte 5/2015 - Onsdag 30.09.2015 - kl. 18.30 - 21:00

             -Protokollen

Konstituerende møte 25.11.15 - kl 18:30 - 19:35

            -Protokollen

Møte 6/2015 - Onsdag 4.11.15 kl 17:15 - 19:30

            -Protokollen

Møte 7/2015 - Onsdag 25.11 kl. 16:30 - 18:00

            -Protokollen
Møte 02/2015 - Onsdag 16.12.2015 - kl. 18.30 - 21.30

             -Protokollen 

- Arbeids- og administrasjonsutvalget - 2015
Møte 1/2015 - tirsdag   03.02.2015 kl. 13.00 - 15.00 - Protokollen
Møte 2/2015 - Onsdag 15.04.2015 kl. 13.00 - 15.00 - Tilstandsrapport Korskirken - Protokollen
Møte 3/2015 - Onsdag 27.05.2015 kl. 13.30 - 15.00
Møte 4/2015 - Onsdag 16.09.2015 kl. 13.00 - 15.00
Møte 5/2015 - Onsdag 21.10.2015 kl. 13.00 - 15.00
Møte 6/2015 - Onsdag 02.12.2015 kl. 13.00 - 15.00

- Bergen kirkelige fellesråd - 2014

Møte 01/14 - Onsdag 19.02.2014 kl. 17.00 - Innkalling - Protokoll - Seminar om trosopplæring
Møte 02/14 - Onsdag 23.04.2014 kl. 18.30 - Innkalling del1 - del2 - del 3 - Protokoll - Presentasjon om mulig selskapsdannelse i Akasia
Møte 03/14 - Onsdag 11.06.2014 kl. 18.30 - Innkalling del 1 - del 2 - del 3 - Protokoll
Møte 04/14 - Onsdag 24.09.2014 kl. 18.30 - Innkalling del 1 - del 2 - Protokoll
Møte 05/14 - Onsdag 22.10.2014 kl. 18.30 - Innkalling del 1 - del 2 - Protokoll
Møte 06/14 - Torsdag 18.12.2014 kl. 18.30 MERK NY DATO! - Innkalling - Protokoll

 

- Arbeids- og administrasjonsutvalget - 2014

Møte 01/14 - Tirsdag 04.02.2014 kl. 13.00 Innkalling - Ettersending - Protokoll
Møte 02/14 - Onsdag 09.04.2014 kl. 13.00 Innkalling del1 - Innkalling del2 - Innkalling del3 - Protokoll
Møte 03/14 - Onsdag 28.05.2014 kl. 13.00 Innkalling del 1 - Innkalling del 2 - Protokoll
Møte 04/14 - Onsdag 10.09.2014 kl. 13.00 Innkalling del 1 - del 2 - del 3 - Protokoll
Møte 05/14 - Tirsdag 21.10.2014 kl. 14.00  Innkalling del 1 - del 2 - møtet avlyst
Møte 06/14 - Torsdag 27.11.2014 kl. 13.00 Innkalling - Protokoll

 

- Bergen kirkelige fellesråd - 2013

Møte 01/13 - Saksliste(del 1) + Saksliste(del 2) - Protokoll
Møte 02/13 - Saksliste - Protokoll 
Møte 03/13 - Saksliste - Protokoll
Møte 04/13 - Saksliste(del 1) + Saksliste(del 2) - Protokoll
Møte 05/13 - Saksliste(del 1) + Saksliste(del 2) Ettersendt budsjettsak - Budsjett-2014 - Protokoll

 

- Arbeids- og administrasjonsutvalget - 2013

Møte 01/13 - Saksliste + Vedlegg 1 + Vedlegg 2 - Protokoll
Møte 02/13 - Saksliste - Protokoll
Møte 03/13 - Saksliste - Protokoll
Møte 04/13 - Saksliste(del 1) + Saksliste(del 2) - Protokoll
Møte 05/13 - Saksliste - Ettersendte dokumenter - Protokoll

23. juli 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Bergen kirkelige fellesråd Powered by Agrando